Tvoja veb strana

Omogućavamo kreativnim pojedincima i mikro poslovnim inicijativama iz Srbije da predstave svoje kreativne potencijale time što će na poddomenu Kreativne Srbije napraviti svoj blog (pojedinci) ili dobiti prvu internet prezentaciju (ako su mikro poslovna inicijativa).

Internet prezentacija je besplatna. Zainteresovani mogu poslati upit, sa osnovnim podacima o sebi i svojim interesovanjima, kao i kratkim tekstom o svom mikro biznisu. U najkraćem roku dobiće odgovor od nas da li smo u mogućnosti da im besplatno napravimo njihovu stranicu kao podstranu na KreativnaSrbija.rs (npr www.mojblog.kreativnasrbija.rs).

Kontakt za upit: kontakt@kreativnasrbija.rs