4 min 13 godina

Stalna konferencija gradova i opština – SKGO i Centar za istraživanje kreativne ekonomije, u koordinaciji sa Radnom grupom za kreativne industrije Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije pozivaju vas na predavanje Jordi Pascuala, predsednika Komiteta za kulturu Ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava, koordinatora procesa Agende 21 za kulturu i savetnika za kulturu Gradskog veća Barselone:

AGENDA 21 ZA KULTURU  I LOKALNI KULTURNI RESURSI:

MOGUĆE PERSPEKTIVE RAZVOJA KULTURE U GRADOVIMA I OPŠTINAMA SRBIJE

01. septembra 2011. sa početkom u 14h u prostorijama

SKGO, u Makedonskoj ulici 22/VIII, Beograd

Cilj događaja je da prisutni predstavnici gradova i lokalnih samouprava iznesu svoja iskustva, viđenja i probleme u vezi sa potpisivanjem, usvajanjem i sprovođenjem Agende 21 za kulturu, kao i da ostvare interaktivnu diskusiju sa predavačem nakon njegovog izlaganja.

Više od 2.000 gradova i lokalnih samouprava širom sveta, među kojima i Novi Sad, Zrenjanin, Subotica i Vršac (uskoro Pančevo i Užice) usvojilo je Agendu 21 za kulturu kao najznačajniji dokument koji pomaže da kultura postane razvojni faktor, odnosno deo urbane politike za izgradnju imidža i povećanje vidljivosti lokalnih kulturnih diverziteta. Agenda 21 za kulturu zagovara važnost kulture u lokalnom razvoju kod nacionalnih vlasti i međunarodnih organizacija (UNESCO, UNDP, UN-Habitata itd) i osnažuje lokalne kulturne politike. Usvajanjem Agende 21 za kulturu, gradske vlasti prepoznaju značaj kulturnih resursa u lokalnom razvoju i podizanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici, kao i da se ovoj oblasti pristupa u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama i na sistemskoj osnovi. Usvajanjem Agende 21 za kulturu, gradovima-potpisnicima omogućena je saradnja sa gradovima i lokalnim samoupravama širom sveta.

Agenda 21 za kulturu nastala je zajedničkim dogovorom gradova i lokalnih uprava širom sveta za očuvanje njihove  posvećenosti ljudskim pravima, kulturnoj različitosti, održivosti, aktivnoj demokratiji i stvaranju uslova za mir. Odobrena je Četvrtim forumom lokalnih vlasti za društveno uključenje Porto Alegrea, održanim u Barseloni, 8. maja 2004. u sklopu prvog Zajedničkog kulturnog foruma.

Pročitaj i ovo:  Uloga kulturne raznolikosti u ekonomskom razvoju

Asocijacija Ujedinjeni gradovi i lokalne uprave (UGLS/UCLG) usvojila je Agendu 21 za kulturu kao referentni dokument za  svoje  kulturne  programe  i  preuzela ulogu koordinacije procesa nakon njenog odobrenja. Komitet UCLG-a za kulturu je mesto susreta za gradove, lokalne samouprave i mreže koje kulturu stavljaju u središnje mesto svojih razvojnih procesa, zagovara rešavanje različitih pitanja od značaja za razvoj gradova i lokalnih samouprava i bavi se podizanjem javne svesti i jačanjem savremenih faktora lokalnog rasta, tretirajući kulturu kao jedan od faktora održivog razvoja.

Agenda  21  za  kulturu  je  prvi  dokument  koji  na globalnom nivou zagovara ustanovljavanje osnove za odgovornost  gradova  i  lokalnih  uprava  za  kulturni razvoj.

U diskusiji učestvuju Aleksandar Đerić, Gojko Rikalović (profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i saradnik Centra), državni sekretar Ministarstva kulture Srbije i predstavnici lokalnih samouprava.

Centar za istraživanje kreativne ekonomije

Ostavite odgovor