Direktorijum kreativnog sektora Srbije je u pripremi.