2 min 2 godine

Evropska unija je doživela značajan procvat u oblasti naučno-tehnoloških kadrova (HRST) tokom 2021. godine, s više od 117 miliona ljudi posvećenih ovim sektorima, prenosi Evrostat. Ovi impresivni podaci otkrivaju ključne trendove i regionalne epicentre inovacija.

U toku prošle godine, HRST u EU dosegao je impozantnih 117,2 miliona ljudi. Od ovog impresivnog broja, 74 miliona pojedinaca radilo je u domenu nauke i tehnologije, dok je čak 93,1 milion imalo relevantnu obrazovnu pozadinu. Gotovo 50 miliona ispunjavalo je oba ključna kriterijuma, čineći jezgro HRST-a.

Najznačajniji koncentracije HRST-a beležene su u najnaseljenijim regionima EU tokom 2021. godine. Ile-de-France u Francuskoj predvodila je sa 4,7 miliona HRST, dok je Rhône-Alpes pratio sa 2,1 milionom. Španija je takođe zauzela istaknuto mesto sa Gradom Madridom i Katalonijom, oboje sa po 2,3 miliona HRST, dok je Andaluzija doprinela sa 2 miliona. U Italiji, Lombardija je beležila 2 miliona HRST.

Ne manje od 25 regiona u kojima je više od 980.000 osoba radilo kao HRST ukazuje na značajnu rasprostranjenost stručnjaka. Osim pomenutih regiona, ostatak ove grupacije najvećim delom je lociran u Nemačkoj i Francuskoj. Ipak, u ovu sliku su se uklopile i neke druge članice EU, uključujući četiri glavna prestonička regiona.

Definicija HRST-a u nauči i tehnologiji obuhvata osobe koje zadovoljavaju jedan ili oba ključna kriterijuma. Prvo, to su oni sa uspešno završenim tercijarnim obrazovanjem u oblasti nauke i tehnologije. Drugo, obuhvata zaposlene u tim sektorima koji su kvalifikovani za rad kao profesionalci, tehničari i saradnici, prema internacionalnom standardu klasifikacije zanimanja (ISCO) u glavnim grupama 2 i 3. Ovi podaci ne samo da osvetljavaju trenutno stanje u EU, već i postavljaju temelje za dalji razvoj nauke i tehnologije u regionu.

Pročitaj i ovo:  Povećan broj privrednih društava