3 min 13 godina

UNCTAD u saradnji sa UNDP – programom South-South Cooperation objavio je izveštaj o proceni razvoja kreativne ekonomije, odnosno kreativnog sektora u svetu, za 2010. godinu. U uvodnom delu izveštaja data je osnovna terminologija i tipologija klasifikacije kreativnih industrija po UNCTAD metodologiji a kreativne industrije su tretirane iz ugla ekonomskih, socijalnih, kulturnih uticaja i aspekta održivog razvoja. Takođe u prvom delu izveštaja, osim stanja kreativne ekonomije u razvijenom svetu, dat je presek razvoja KI u zemljama u razvoju i analizirana je pozicija kreativnih industrija u odnosu na biodiverzitet, najvažnije svetske dokumente i različite, često veoma neujednačene kontekste razvoja KI.

Drugi deo izveštaja bavi se analitičkim sredstvima u merenju razvoja KI (osnova je istraživanje zasnovano na činjenicama, ne na pretpostavkama), treći deo daje nalaze o međunarodnoj razmeni kreativnih dobara i usluga a četvrto poglavlje razmatra međuveze intelektualne svojine i tehnologije sa razvojem tržišta kreativnosti i daje najvažnije preporuke za unapređenje stanja u ovim, najmanje uređenim oblastima. Peto poglavlje UNCTAD izveštaja obrađuje različite strategije javnih politika za razvoj kreativnih industrija i pregled politika najvažnijih svetskih agencija za ekonomiju, kulturu i kreativnu ekonomiju. Izveštaj sadrži statističke podatke, grafikone i male studije slučaja. 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) je stalno međuvladino telo članica UN za pitanja trgovine, investicija i ekonomskog razvoja i predstavlja telo Generalne skupštine UN. Glavna misija UNCTAD-a je praćenje i debatovanje najvažnijih tema za ekonomski napredak zemalja u razvoju i odnosa tih zemalja sa razvijenim zemljama, koji se potom formulišu u predloge izmena dokumenata javnih politika. UNCTAD okuplja zainteresovane članice na konferencijama svake četvrte godine (poslednja održana je bila u Gani, 2008). Od 11. konferencije održane u Brazilu 2004, UNCTAD u fokus svojih istraživanja postavlja i kreativnu ekonomiju, tj. praćenja razvoja tržišta kreativnih usluga i roba. 

Pročitaj i ovo:  Javni dijalog o razvoju kreativne ekonomije kod nas

Ostavite odgovor