8 godina

KreativnaSrbija.rs je portal za širenje informacija, znanja i ideja o čoveku u doba kreativne i kolaborativne ekonomije i kulture deljenja, kao i za afirmisanje domaćeg kreativnog sektora, preduzetničkih inicijativa i kreativnih politika gradova. Koristimo forme autorskih tekstova, stručnih članaka, vesti i kolumni.

Verujemo da će modeli funkcionalne kreativnosti, kolaborativnog rada i deljenja, odnosno participativnog odlučivanja i stvaranja bitno obeležiti svet budućnosti. Naš cilj je da istražujući ove teme i specifične oblasti, omogućimo zainteresovanim javnostima da razumeju svet u kojem žive i deluju. Mi verujemo da je današnji svet početak doba postkapitalizma. To znači da se ekonomske i društvene pojave danas sve manje mogu objašnjavati teorijama i praksom kapitalizma. Kao osnovnu vrednost društvenih odnosa budućnosti vidimo deljenje, ne posedovanje.

KreativnaSrbija.rs informiše zainteresovane o ličnom i profesionalnom razvoju i poslovima u doba savremene informatičke i tehnološke revolucije. Ovo doba se drugačije označava kao kreativna ekonomija, ekonomija deljenja ili kolaborativna ekonomija, ekonomija znanja i inovacija… Lista se ovim ne završava. Glavni izazov i osnova nedoumice je kako se čovek kao akter nove ekonomije i proizvodni faktor u vidu kreativnog, inputa znanjem i veštinama, može snaći u okolnostima u kojima ni nobelovci iz ekonomije nemaju jasno i složno mišljenje. Kako raditi, kako se razvijati, koje kompetencije će biti tražene, koji su trendovi u poslovanju, kako upravljati poslovnim i tehnološkim procesima… Pitanja je beskonačno mnogo i ovaj portal želi da ona relevantna otvori i ponudi kao moguće pravce promišljanja. U svemu tome želimo da vidimo kako se Srbija, kao mala zemlja i vrlo limitirano tržište, može postaviti, i to u sferi razvoja ljudskih resursa, zapošljavanja, u inicijativama pokretanja mikro, malog i srednjeg biznisa. Posebno u odnosu na mlade ljude.

Na ovom sajtu nalaze se objedinjeni tekstovi koji su prvobitno objavljeni na sajtovima Kreativnasrbija.rs (novembar 2010 – jun 2015), MadMarx.rs (februar 2011 – jun 2015), Institut.MadMarx.net (septembar 2015 – decembar 2019), H100.Biz (maj 2016 – decembar 2019) i ProjectManagement.rs (jun 2016 – decembar 2019). Testna faza portala bila je od 1. juna 2020. godine do 31. januara 2021.

Od 1. februara 2021. godine portal je registrovan elektronski medij.

Dobrodošli na strane Kreativne Srbije®.

Osnivač i urednik
Aleksandar Đerić