3 godine

Kreativne industrije ili kreativne delatnosti odnosno kreativni sektor predstavlja deo sektora prerađivačke industrije, potom industrije informisanja i komunikacije, stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti i delatnosti umetnosti, zabave i rekreacije.

Virtuelni institut (Akademska fondacija), nakon višegodišnjih istraživanja, predlaže kombinovani model delatnosti koje se mogu uvrstiti u sektor kreativnih industrija. Primenjeni su modeli UNCTAD i WIPO, odnosno klasifikacija delatnosti Jugoslavije – Srbije. Šifarnik je Virtuelnog instituta, zasnovan na Klasifikaciji delatnosti kao opštem standardu (Službeni list SRJ 31/96) a po klasifikaciji ukupno je u domaćoj ekonomiji prisutno 26 kreativnih industrija zasnovanih na ekonomskoj valorizaciji kreativnih sposobnosti, kreativnog znanja, kreativnih veština, kao i korišćenom tj. kapitalizovanom patentnom i autorskom pravu. Model prihvata i primenjuje platforma / program Kreativna Srbija.

Kreativna ekonomija u Srbiji – model Virtuelnog instituta (VI MODEL – 2018) 

C – Prerađivačka industrija

C1-13 Proizvodnja tekstila uključujući proizvodnju podnih prostirki i proizvode starih zanata

C2-14 Proizvodnja odevnih predmeta uključujući proizvodnju veša i čarapa i proizvoda starih zanata

C3-15 Proizvodnja obuće, proizvodnja kože i predmeta od kože uključujući proizvodnju torbi, kaiševa i proizvode starih zanata

C4-16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća uključujući proizvode starih zanata

C5-17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira – samo industrije koje omogućavaju prava umnožavanja (WIPO)

C6-18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, uključujući i štampanje novina i set usluga grafičke industrije i pripreme za štampu (WIPO)

C7-26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda uključujući proizvodnju satova i mernih uređaja kao i fotografske opreme, kao i patentnu industriju motora, žičane i kablovske opreme (WIPO)

C8-27 Proizvodnja električne opreme – aparata i opreme za domaćinstvo, ličnih uređaja i opreme i kancelarijskih uređaja kao i ostalih mašina u kojima se koristi patentno pravo (WIPO)

C9-31 Proizvodnja nameštaja uključujući industrijski dizajn kao i proizvodnju nakita i proizvodnju muzičkih instrumenata, proizvodnju igračaka, kao i predmeta za ličnu upotrebu

J – Delatnost Informisanje i komunikacije

J1-58 Izdavačke delatnosti uključujući i izdavanje knjiga, izdavanje časopisa, novina i reklamnog materijala, izdavanje softvera i računarskih igara

J2-59 Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa, uključujući i delatnosti postprodukcije i distribucije (delom WIPO)

J3-60 Programske aktivnosti i emitovanje, TV i radio emitovanje (delom WIPO)

J4-61 Telekomunikacije, uključujući i kablovske komunikacije

J5-62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

J6-63 Informacione uslužne delatnosti, uključujući veb portale, difuziju i diseminaciju informacija, obradu podataka i baze podataka (delom WIPO)

M – Stručne, naučne i tehničke delatnosti

M1-70 Upravljačke delatnosti; profesionalno i menadžersko savetovanje u vezi sa upravljanjem, kao i delatnost kreiranja poslovnih komunikacija

M2-71 Arhitektonske i inženjerske delatnosti, inženjersko ispitivanje i analize

M3-72 Naučno istraživanje i razvoj, uključujući najpre društveno-humanističke nauke i istraživanje tržišta

M4-73 Reklamiranje i istraživanje tržišta

M5-74 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti, na prvom mestu delatnosti grafičkog, modnog, veb, industrijskog dizajna i mašinskog dizajna, fotografske usluge, kao i sve druge delatnosti u kojima postoji kompenzacija za upotrebu prava intelektualne svojine (WIPO)

M6-82 Delatnost fotokopiranja, korišćenja repografskih prava i delatnost podrške kroz organizovanje kol centara i sajmova (WIPO)

M7-85 Umetničko i drugo kreativno obrazovanje i delatnosti podrške obrazovanju

R – Delatnost Umetnost, zabava i rekreacija

R1-90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti, uključujući vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, industriju događaja i turističke delatnosti, kao i književnost i primenjene umetnosti uključujući i delatnost umetničke konzervacije

R2-91 Delatnosti biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

R3-92 Kockanje i klađenje

R4-93 Sportske, zabavne, lične i rekreativne delatnosti uključujući i delatnost zabavnih i tematskih parkova

©Virtuelni institut za kreativnu ekonomiju & viši istraživač Aleksandar Đerić
© Kreativna Srbija®

Objavljeno 26. aprila 2018. godine.