7 godina

Svi podaci kao i sadržaj i vizuelna rešenja celokupne prezentacije su vlasništvo pravnog lica Fondacija Đerić, a vlasništvo se odnosi na sve forme autorskog prava i prava intelektualne svojine. Prava se ne odnose na preuzete tekstove i fotografije drugih pravnih i fizičkih lica, čiji je izvor naveden u sadržaju portala.

Za prenošenje podataka sa ovog sajta koji su autorsko delo ili intelektualna svojina neophodna je pisana dozvola vlasnika odnosno urednika sajta. Za sve podatke koje iznosi ovaj portal neophodno je navesti izvor, tj. da su preuzeti sa KreativnaSrbija.rs. Svaki preuzeti tekst može imati svoju posebno navedenu mogućnost korišćenja, u slučaju da nije naznačeno, prenosilac informacije je obavezan da stavi napomenu: „Izvor: KreativnaSrbija.rs„.

Podaci koji su dostupni na ovom sajtu i njegovim podstranicama, a koji su preuzeti od drugih lica ili od ispitanika u istraživanjima mogu biti neprecizni i netačni. Dokumenti postavljeni na ovoj internet prezentaciji mogu sadržati linkove ili upućivati na informacije koje su kreirane i održavane od strane neke druge javne ili privatne organizacije. Ovi linkovi ili direkcije su postavljeni kako bi olakšale korisnicima dostupnost sadržajima odnosno informisanost. Ne garantujemo tačnost, relevantnost, pravovremenost ili kompletnost bilo koje od ovih informacija. Ne garantujemo tačnost i pouzdanost tekstova i podataka koji su preuzeti iz drugih izvora, niti snosimo odgovornost za njih, niti imamo obavezu da ih proveravamo, ispravljamo i komentarišemo. Ukoliko prenesemo informaciju ili drugi podatak, dokument i tekst za koje je autorstvo sporno ili autor smatra da smo ih preneli i objavili na neodgovarajući način, KreativnaSrbija.rs će nakon takvog obaveštenja takvu informaciju, podatak, dokument i tekst ukloniti.

Korišćenje linkova ili direkcija na druge internet prezentacije koje nisu napravljene sa naše strane nije u nameri da se naglasi posebna važnost ovih internet prezentacija i informacija na njima, niti je u nameri da se podrže, preporuče ili favorizuju stavovi izneseni na ovim sajtovima ili proizvodi ili usluge ponuđene na ovim sajtovima, ili organizacije koje ih sponzorišu, kroz svoju robnu marku, ime, proizvodnju i slično, osim ukoliko je to izričito navedeno ili naznačeno kao komercijalna objava odnosno oglas. Podatke koje ispitanici ostavljaju na anonimnim anketama na ovom sajtu odnosno pripadajućim podstranicama, urednici sajta mogu interno koristiti odnosno preuzeti za potrebe statističke obrade o stavovima i mišljenjima korisnika, bez ograničenja. Ni na koji način privatnost posetioca sajta tako ne može biti iskorišćena ili zloupotrebljena.

Na ovom sajtu biće dozvoljeni komentari. Uvredljivi, zlonamerni ili neumesni komentari neće biti odobreni za objavljivanje. Zadržavamo pravo da bez prethodne opomene blokiramo ili obrišemo naloge registrovanih korisnika koji su, po oceni administratora, zloupotrebili svoj korisnički nalog na ovom sajtu. Poštujemo odredbe i duh Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci koje ostavite na ovom sajtu neće ni na koji način biti zloupotrebljeni ili predati drugim licima, ustanovama ili pravnim subjektima koji ih mogu iskoristiti bez vašeg znanja. Kontakt adresa koju unesete radi dobijanja njuzletera neće biti predata trećim licima niti na bilo koji način upotrebljena sem za slanje novosti ove internet prezentacije.

Kreativna Srbija zadržava sva prava da prema sopstvenom sudu, u svakom trenutku, kao i bez prethodnog obaveštenja dopuni, izmeni ili ukloni bilo koji od sadržaja ovih internet stranica. Kreativna Srbija zadržava sva prava da prema sopstvenom sudu, u svakom trenutku, kao i bez prethodne informacije promeni pristup i korišćenje ovih internet stranica.

Korišćenje ovog sajta ujedno predstavlja i vašu saglasnost sa uslovima upotrebe i polisom privatnosti. Za detaljnije informacije u vezi sa politikom privatnosti pogledajte tu stranu, a u vezi sa detaljima korišćenja sadržaja sajta pišite nam na kreativnasrbija2020@gmail.com. Uredništvo portala odnosno vlasnici zadržavaju pravo promene uslova korišćenja. Sve promene uslova korišćenja sajta stupaju u dejstvo odmah, pa pozivamo zainteresovane posetioce da se informišu na ovoj strani.

Autorski stavovi izneseni u člancima i tekstovima na ovom portalu su stavovi samih autora i komentatora, ne nužno i stavovi urednika i vlasnika. Afirmišemo slobodu mišljenja i argumentovanu debatu.

Ovaj sajt posebno ceni i promoviše autorsko i srodno pravo, te ukoliko postoji tekst, okolnost ili podatak na ovom sajtu koji povređuje nečije autorsko ili srodno pravo, molimo posetioce da nas o tome obaveste i mi ćemo odmah reagovati sa namerom da se takav podatak ispita i da se eventualna povreda otkloni.

Februar 2021.

Kreativna Srbija (copyright 2010-2023)
Mad Marx® (copyright 2011-2019)