Kreativna Evropa 2014: šta donosi kreativnom preduzetništvu

Krajem novembra (23.11) 2011, Evropska komisija predstavila je novi program pod imenom Kreativna Evropa (2014-2020). Programu je namenjen budžet od 1,8 milijardi eura za sedmogodišnji period, a pored toga ukidaju…

Kreativne industrije otpornije na ekonomsku krizu od ostalih grana industrije

Izveštaj o kreativnoj ekonomiji (Creative Economy Report) za 2010. godinu ukazuje da su kreativne industrije bile otpornije na uticaj svetske ekonomske krize od tradicionalnih industrija i realnog sektora. Globalni izvoz…

Svetski ekonomski forum 2011: Srbija na dnu po konkurentnosti privrede

Prema objavljenim rezultatima iz izveštaja Svetskog ekonomskog foruma (The Global Competitiveness Report 2011-2012) o konkurentnosti 142 zemlje u svetu, Srbija zauzima 95. mesto sa ukupnom ocenom od 3,9 kroz 12 indikatora. U…

Jordi Pascual – Agenda 21 za kulturu: kultura je resurs gradova

 

Lokalne zajednice su te koje treba državnoj upravi da govore šta da rade, jer samo one poznaju svoje kapacitete i resurse. Sa stanovišta Agende 21 za kulturu, danas je kultura ključni resurs za razvoj.

Agenda 21 za kulturu i perspektive urbanog razvoja Srbije

Stalna konferencija gradova i opština – SKGO i Centar za istraživanje kreativne ekonomije, u koordinaciji sa Radnom grupom za kreativne industrije Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije pozivaju vas na predavanje Jordi…

Objavljen UNCTAD izveštaj o stanju kreativne ekonomije u svetu za 2010. godinu

UNCTAD u saradnji sa UNDP – programom South-South Cooperation objavio je izveštaj o proceni razvoja kreativne ekonomije, odnosno kreativnog sektora u svetu, za 2010. godinu. U uvodnom delu izveštaja data…

Nove naknade na IT opremu

Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, koji je usvojen decembra 2009. godine (Služ. glasnik 104/2009), članom 39. Zakona, određena je naknada autorima, koja se ostvaruje preko organizacija za…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.