Bilans kreativnog sektora Srbije 2020: nema rasta, sumorne prognoze za većinu

U proteklih dvadesetak godina jedan od najčešćih argumenata zagovornika kreativne ekonomije bio je da je kreativan sektor vitalan i sa visokim stopama rasta. Čak i u prošloj krizi, 2008/2009, sektor…

To nije moj posao je takođe moj posao

Sećam se da smo se kao još mali izvlačili na drugog. Majka pođe iz kuće i kaže starijem bratu da pokupimo igračke, on pokupi svoje, ja ostanem da se igram…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.