Ekonomska struktura gradova Srbije u odnosu na evropske gradove

Metropolitska područja Eurostat definiše kao urbana područja sa više od 250 hiljada stanovnika. Osim gradova sa većim brojem stanovnika to mogu biti i skupovi bliskih manjih gradova, kao i šira…

Požega: tekstilna industrija i niži troškovi poslovanja

Prema listi razvijenosti regiona i lokalnih samouprava za 2013. godinu, Požega se nalazi u grupi od 35 lokalnih samouprava čiji je bruto domaći proizvod od 80 do 100 odsto republičkog…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.