3 min 5 godina

Projekti su uvek alat za uvođenje promena u redovnom poslovanju. Kada su te promene dugoročne, govorimo o strategijskom upravljanju, u kojem projekat postaje sredstvo za postizanje strateške promene.

Kada projekat želimo da posmatramo kao element dugoročne poslovne promene, analiziramo ga kao i svaki drugi deo strategije kroz 5P metodu.

Metoda 5P znači posmatranje projekta kroz pet ključnih aspekata unutar poslovne strategije:

PLAN – Projekat posmatramo kao pravac budućih poslovnih aktivnosti. Radimo situacionu analizu i obavezno postavljamo pokazatelje uspeha uz novi poslovni/projektni cilj. Ti pokazatelji mogu biti stopa tržišnog učešća, stopa inovativnosti u poslovanju i sl.

PATERN/OBRAZAC – Projekat kao deo strategije dostizanja novog poslovnog cilja predstavlja svojevrstan obrazac ponašanja u dužem vremenskom periodu. Npr. ako nam je strategija zasnovana na unapređenju ljudskih resursa kompanije, projekat ćemo takođe postaviti kao obrazac u toj dugoročnoj promeni – npr. organizovanjem različitih projekata profesionalnog usavršavanja iz različitih disciplina znanja koje želimo da poboljšamo unutar tima.

POZICIJA – Poslovna strategija u krajnjem ishodu, direktno ili indirektno, znači promenu pozicije naših proizvoda na tržištu. Projektima, nakon što smo uradili lociranje u sadašnjem tržištu, hoćemo da postignemo stratešku promenu promenom pozicije (unapređivanjem sopstvenih snaga i otklanjanjem slabosti u poslovanju) kroz novu perspektivu. Kada utvrdimo koja je željena pozicija i kada je dostignemo, tu poziciju učvršćujemo odabirom ključnih projekata koji samo tu poziciju štite.

PERSPEKTIVA – Strategija je posmatranje unapred, anticipiranjem onoga što može ili bi moglo da se desi i postavljanjem poslovne perspektive u odnosu na te pretpostavke. Tako projekat postaje alat za obezbeđenje te projekcije, jer nosi promenu koju smo predvideli. Biramo projekat koji prvi vodi ka ovoj perspektivi, tj. u pravcu promene, iako ta promena još nije jasna niti čvrsto definisana.

Pročitaj i ovo:  Uzroci propadanja projekata

PREOKRET – Projekat može biti uspešan alat unutar konkurentskih strategija i težnji da se nadmaši konkurencija. Kompanija može pokretati tzv. Ploy projekte kojima je namera da se nadmudri protivnik, odnosno konkurencija. Ti projekti su sami po sebi bez projektne logike i smisla, i predstavljaju naizgled neuspešne projekte, ali njihova svrha je da navede konkurenciju da načini pogrešan korak, tj da se izloži troškovima ili načini neki drugi poslovni potez koji će joj doneti štetu i poljuljanu poziciju na tržištu.

Ostavite odgovor