3 min 3 godine

Projekat je vremenski ograničeni poduhvat preduzet radi stvaranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili rezultata. Iniciranje i planiranje projekta obuhvata sledeće osnovne razvojne faze:

  • Razvoj plana projekta
  • Interakcija sa relevantnim učesnicima
  • Obezbeđivanje angažovanja za razvoj plana.

Planiranje polazi od zahteva koji definišu ciljeve projekta odnosno ishode projekta tj.izlazne rezultate projekta ili proizvode. U praksi često dolazi do pojave poistovećivanja ciljeva i ishoda. Nejasnoće i dileme u operacionalizaciji ovih pojmova uzrokuju zbrku u projektnom timu u pogledu onoga što projekat treba da isporuči. Potrebno je znati da su ishodi ostvareni rezultati, a ciljevi su opredeljenja, namere i težnje koje treba ostvariti u projektnom ciklusu. Ciljevi i ishodi se razlikuju po svojim osnovnim funkcijama i načinu formulacije. Funkcija ciljeva je omogućavanje planiranja i razvoja projekta, a ishodi omogućuju praćenje i vrednovanje projekta.

CILJEVIISHODI
Naglasak je na tome na šta je projekat kao ograničen poduhvat usmeren da postigne.Naglasak je na tome šta će projekat da isporuči kao rezultat tog poduhvata.
Opis namere rada.Opis rezultata rada.
Naglasak je na mogućnostima koje projekat otvara.Naglasak je na tome kakve konkretne koristi projekat donosi.
Definiše KO, KADA, GDE, KAKO i ZAŠTO će izvesti jednu realističnu i dostižnu akciju.Definiše ŠTA je sve akcija i ČIJA je glavna korist od rezultata akcije.

Ishodi se preciznije određuju u okviru nivoa efektivnosti i efikasnosti. Nivo efektivnosti pokazuje da li radimo pravu stvar, da li je projekat kao poduhvat dobro organizovan i da li se tim poduhvatom zaista ostvaruje predviđen cilj i dobijaju rezultati. Nivo efikasnosti pokazuje da li to radimo na pravi način. Ishodi definišu projekat, tj. strukturu projekta, organizaciju, metode, tehnike i strategije realizacije, kriterijume i načine evaluacije. Ishodi podstiču i onog ko inicira projekat i onoga ko projekat realizuje da steknu jasnu sliku o tome šta  mogu da očekuju po završetku projekta. Osnovni pristup programiranju u projektima orijentisanim na ishode je programiranje “unazad”, tj. programiranje “od izlaza prema ulazu”.

Pročitaj i ovo:  5P - Jedan mogući strateški pristup

Programiranje po ovom modelu se odvija po sledećem redosledu:

  • definisanje ishoda,
  • definisanje kriterijuma i načina procene ishoda,
  • definisanje organizacije projekta (efikasnog modela rada).

Foto Pixabay

Ostavite odgovor