OFPS ima automatski monitoring muzike na svim medijima

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS sklopila je sporazum sa španskom firmom BMAT o vršenju monitoringa programa pružalaca medijskih usluga. Kako stoji na sajtu OFPSa, monitoring programa preko aplikacije BMAT je počeo u januaru 2021. Time je OFPS odlučio da sledi SOKOJ, koji već nekoliko godina uspešno autsorsuje svoj deo monitoringa istoj kompaniji. BMAT automatski prati svako emitovanje muzike na televizijama, radio stanicama, klubovima i digitalnim servisima i to globalno. Osim što…

 7,036 

Ceo tekst

Sokoj protiv a OFPS i UDS za novi zakon o autorskom pravu

Otvaranje pregovaračkog poglavlja 7, koje se odnosi na intelektualnu svojinu, u junu 2017. godine, donelo je i obavezu da se usvoje izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima, usklađene sa EU direktivama, što je predviđeno i tačkom 1 Strategije razvoja intelektualne svojine za period od 2018-2022. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS 19.10.2018. godine. Početkom decembra 2018. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je…

 7,089 

Ceo tekst

SOKOJ autsorsuje monitoring izvođenja muzike

Zbog nepotpunih muzičkih košuljica kompozitori u Srbiji su uskraćeni za honorar, zbog čega će Sokoj u 2018. godini uvesti elektronski monitoring emitovanja muzike na TV i radiju. Nakon tri godine internog monitoringa, koje je imalo polovičan uspeh, ova nacionalna organizacija za zaštitu autorskih prava kompozitora, tekstopisaca i muzičkih aranžera namerava da angažuje špansku kompaniju za monitoring BMAT kako bi se dobili tačni podaci o tome kada je, gde i koliko emitovana muzika…

 422 

Ceo tekst

Unapređenje autorskog prava u filmskoj industriji

Zavod za intelektualnu svojinu doneo je nedavno rešenje kojim se usvaja zahtev UFUS AFA Zaštita, Organizacije filmskih autora Srbije, za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskog prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim). To znači da najpopularnije domaće filmove kablovski operatori više neće moći da emituju bez dozvole i novčane nadoknade za autore tih dela, a udruženja filmskih umetnika Srbije i filmskih radnika…

 522 

Ceo tekst

Britanska muzička industrija trpi štetu od Bregzita

Prema britanskom Gardijanu, proteklih meseci, muzičari u Ujedinjenom Kraljevstvu traže od vlade da se pobrine da šteta od izlaska iz EU bude minimalna. Muzička industrija u Velikoj Britaniji, još od vlade Tonija Blera krajem 90ih, je u fokusu, jer je ustanovljeno da prihoduje više od nekih tradicionalnih delatnosti. I ove godine ova grana zabeležila je bolje rezultate od drugih delatnosti, zbog čega njeni predstavnici traže povoljne uslove u novim okolnostima.…

 284 

Ceo tekst

Dogovoreno plaćanje muzičkih autorskih naknada

Organizacija muzičkih autora Srbije – Sokoj i Unija poslodavaca Srbije (UPS) u Beogradu su 15. juna postigli dogovor i potpisali protokol o plaćanju muzičkih autorskih naknada i uvođenju popusta za privredu. Kako su saopštili predstavnici te dve organizacije na konferenciji za novinare, potpisanim protokolom, koji je obostrano prihvatljiv, posle više godina razmimoilaženja dveju strana, najzad će biti uvedeni red u tu oblast i omogućeni su značajni popusti korisnicima muzike koji…

 3,411 

Ceo tekst

Izmena Zakona o autorskom i srodnim pravima: autorske naknade umanjene

Na sednici od 2. februara Vlada Srbije usvojila je predlog o izmeni Zakona o autorskom i srodnim pravima u delu koji se odnosi na autorske naknade i uputila je Narodnoj skupštini na usvajanje. Po vladinom predlogu zanatlije ali i uvoznici i proizvođači računara i multifunkcionalnih uređaja ubuduće neće plaćati naknadu muzičkim autorima, interpretatorima i proizvođačima fonograma. Za prve je procenjeno da slušanje muzike u zanatskim radnjama (frizerski saloni, automehaničarske radnje…

 187 

Ceo tekst

SOKOJ: državni funkcioneri atakuju na autorska prava

Organizacija muzičkih autora Srbije, SOKOJ ocenila je da najava ukidanja „muzičkog dinara“ znači da je država spremna da gazi sopstveni pravni poredak. U saopštenju za javnost SOKOJ ističe da će se stoga od danas žaliti svim sudovima, tužiće svakog državnog funkcionera za klevetu i uvredu, zloupotrebu službenog položaja, korupciju, sukob interesa, naknadu štete i nekompetentnost i da će redovno obaveštavati međunarodnu stručnu javnost o stavovima državnih funkcionera u Srbiji. „Muzički…

 169 

Ceo tekst

Pretpostavimo da Zaštitnik građana ne razume oblast autorskog prava

Zaštitnik građana Saša Janković, podneo je predlog (br. 215 – 133/11 od 28. decembra 2011) Narodnoj skupštini Republike Srbije (sličnu inicijativu uputio je i Vladi Srbije da se odloži primena podzakonskih akata) da se novim zakonom izmeni Zakon o autorskom i srodnim pravima time što će se ukinuti član 39 tog Zakona koji propisuje naknade udruženjima autora na uvoz i promet nosača zvuka i slike. U obrazloženju svog predloga Zaštitnik građana…

 3,195 

Ceo tekst
1 2