2 min 7 godina

Zbog nepotpunih muzičkih košuljica kompozitori u Srbiji su uskraćeni za honorar, zbog čega će Sokoj u 2018. godini uvesti elektronski monitoring emitovanja muzike na TV i radiju. Nakon tri godine internog monitoringa, koje je imalo polovičan uspeh, ova nacionalna organizacija za zaštitu autorskih prava kompozitora, tekstopisaca i muzičkih aranžera namerava da angažuje špansku kompaniju za monitoring BMAT kako bi se dobili tačni podaci o tome kada je, gde i koliko emitovana muzika autora koje štiti Sokoj. Na taj način bi se postigla efikasna sveobuhvatna kontrola emitovanog muzičkog sadržaja na radiju i TV, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Za ove potrebe postoji softver koji ne samo da može da prati sve frekvencije, već automatski prepoznaje svaku kompoziciju i broji koliko puta je emitovana.

Španska kompanija BMAT posluje u više od 70 država, čime sarađuje i sa 80 kolektivnih društava kompozitora. Na taj način, ako se domaće kompozicije emituju u stranoj zemlji na radiju i TV, ova španska organizacija će to emitovanje evidentirati i proslediti SOKOJu.

SOKOJ zastupa više od 10.000 domaćih autora i nosilaca autorskih prava, kao i više od dva miliona stranih autora na osnovu 98 bilaterarnih ugovora sa srodnim autorskim društvima.

Pročitaj i ovo:  Dogovoreno plaćanje muzičkih autorskih naknada

Ostavite odgovor