3 min 7 godina

Zavod za intelektualnu svojinu doneo je nedavno rešenje kojim se usvaja zahtev UFUS AFA Zaštita, Organizacije filmskih autora Srbije, za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskog prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim). To znači da najpopularnije domaće filmove kablovski operatori više neće moći da emituju bez dozvole i novčane nadoknade za autore tih dela, a udruženja filmskih umetnika Srbije i filmskih radnika su zadovoljna rešenjem. Rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu trebalo bi da omogući autorima da od emitera, kablovskih operatera i televizija dobiju svoje tantijeme, ali država mora da ih natera da ih plaćaju. 

Kolektivno ostvarivanje prava filmskih autora znači naplatu autorskih naknada

Dozvola  na osnovu ovog rešenja se izdaje za kolektivno ostvarivanje sledećih imovinskih prava: isključivog prava da drugome zabrani ili dozvoli reemitovanje filmskih dela; prava na naknadu od reemitovanja filmskih dela; prava na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje filmskih dela za lične, nekomercijalne potrebe fizičkih lica. Dozvola iz stava 1. i 2. ovog rešenja izdaje se za period od pet godina, a UFUS AFA Zaštita se upisuje u evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava koju vodi Zavod za intelektualnu svojinu.

U periodu socijalističke Jugoslavije svi filmski autori su potpisivali ugovor da svoja prava bezuslovno prenose na filmskog producenta, u to vreme, neko od kinematografskih društvenih preduzeća. Producent je onda nesmetano raspolagao tim pravom, nekim umetnicima su plaćali tantijeme, ali većini ne. Takvi ugovori su onemogućavali filmske stvaraoce da od televizija potražuju svoja autorska prava, jer su televizije već plaćali producentima. Producentske kuće su u međuvremenu privatizovane, a neke su i propale.

Pročitaj i ovo:  Kustendorf 2021 samo preko interneta

Ostavite odgovor