2 min 3 godine

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS sklopila je sporazum sa španskom firmom BMAT o vršenju monitoringa programa pružalaca medijskih usluga. Kako stoji na sajtu OFPSa, monitoring programa preko aplikacije BMAT je počeo u januaru 2021. Time je OFPS odlučio da sledi SOKOJ, koji već nekoliko godina uspešno autsorsuje svoj deo monitoringa istoj kompaniji.

BMAT automatski prati svako emitovanje muzike na televizijama, radio stanicama, klubovima i digitalnim servisima i to globalno. Osim što identifikuju čije izdanje fonograma se emituje, kroz metapodatke automatski obrađuje ko je primalac prihoda po osnovu emitovanja fonograma (etiketama, izdavačima, producentima).

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS je organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma osnovana u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

U skladu sa Zakonom, proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje fonograma, javno saopštavanje fonograma i javno saopštavanje fonograma koji se emituje, a svako ko javno saopštava ili emituje fonograme (muziku) dužan je da za to plati naknadu proizvođaču fonograma. Radi bolje zaštite sopstvenih prava, proizvođači fonograma u Srbiji osnovali su organizaciju koja će zastupati njihove interese, OFPS. Zadatak OFPS je kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma i prikupljanje naknada za korišćenje muzike koja se zatim raspodeljuje proizvođačima fonograma. Korisnici fonograma, emiteri i medijske organizacije su u obavezi da OFPS prijave emitovanje fonograma.

Foto Unsplash

Pročitaj i ovo:  Bilans kreativnog sektora 2020: globalni pad prihoda od autorskih prava u kulturnim industrijama za milijardu evra

Ostavite odgovor