3 min 12 godina

Na sednici od 2. februara Vlada Srbije usvojila je predlog o izmeni Zakona o autorskom i srodnim pravima u delu koji se odnosi na autorske naknade i uputila je Narodnoj skupštini na usvajanje. Po vladinom predlogu zanatlije ali i uvoznici i proizvođači računara i multifunkcionalnih uređaja ubuduće neće plaćati naknadu muzičkim autorima, interpretatorima i proizvođačima fonograma.

Za prve je procenjeno da slušanje muzike u zanatskim radnjama (frizerski saloni, automehaničarske radnje i sl) nije u vezi sa delatnošću kojom se bave, dok uvoznici i proizvođači uređaja, po oceni Vlade, vrše promet proizvoda koji nije u vezi sa slušanjem muzike.

Novina prema Vladinom predlogu je da ako lokal ima manje od 50 kvadrata, mesečna taksa ne može biti veća od dvanaestine minimalne zarade u zemlji, odnosno devetine ako objekat ima više od 50 kvadrata. Za uvoznike i proizvođače muzičkih uređaja, diskova, video traka, USB uređaja i sl, naknada je smanjena sa 3 na 0,3 procenta od nabavne cene uređaja. Naknade se takođe razvrstavaju prema regionalnoj kategorizaciji i gradskim poslovnim zonama.

Po prvoj oceni stručnjaka, ovaj Vladin predlog je upitan u pogledu zakonitosti, najpre u tome što su obuhvat i visinu naknada regulisani Tarifom o autorskim naknadama, koju utvrđuje Komisija za autorska prava, a ne Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Takođe, pravno je loše rešenje da se po Vladinom predlogu ubuduće naknada autorima uplaćuje jednom uplatnicom, iako se naknade plaćaju zapravo trima različitim autorskim udruženjiima, koji su nezavisna pravna lica i nisu u sistemu javne uprave da bi se kod njih primenjivao sistem objedinjene naplate, kao što postoji u slučaju taksi koje naplaćuje država.

Centar za istraživanje kreativne ekonomije procenjuje da ovim Vladinim predlogom oblast zaštite autorskog prava u Srbiji preti da sklizne na teret političke arbitrarnosti umesto da bude zadržana u okvirima prava i međunarodnih standarda. Neophodno je organizovati okrugli sto na temu zaštite autorskog prava u Srbiji i visine autorskih naknada na kojem bi sve zainteresovane strane mogle da iznesu svoje mišljenje i stavove i da se kroz dijalog dođe do najcelishodnijeg rešenja.

Pročitaj i ovo:  Izmenjen Zakon o autorskom pravu - naknade slikarima, zaštita piscima i autorima

Ostavite odgovor