3 min 9 godina

Istraživanje NESTA (Britanske agencije za nauku, tehnologiju i umetnost) o performansama kreativnih industrija u 28 članica Evropske Unije za 2013. godinu prenosi da je ukupno u kreativnom sektoru Unije zaposleno 11.4 miliona ljudi, što čini 5 procenata ukupne radne snage.

Tri najveće države po broju zaposlenih u kreativnim industrijama su Nemačka sa 3.1 milion (5.8% ukupne radne snage), Velika Britanija sa 2.3 miliona (7.9% radne snage) i Francuska koja zapošljava 1.4 miliona kreativaca ili 5.5 odsto ukupne radne snage.

U relativnim pokazateljima stvari su malo drugačije. Švedska ima najveću proporciju (8,9%) kreativne i ukupne radne snage, potom Finska (8,2%), tek potom Velika Britanija. U kreativnoj ekonomiji (koja obuhvata osim kreativnih industrija i nauku, obrazovanje, istraživanje i razvoj, kao i tehnologiju) Švedska ima, pak, 12 posto od ukupne radne snage, a Ujedinjeno Kraljevstvo 9,5 odsto.

U ukupnoj kreativnoj radnoj snazi EU, Ujedinjeno Kraljevstvo je zastupljeno sa 14 procenata, ali je ukupno gledano, UK kreativni sektor rastao tri puta brže nego ostatak sektora u EU. Tako, između 2011. i 2013. godine zaposlenost na Ostrvu je porasla za 6 procenata, a u EU tek 1.8 odsto. Posle Britanije, Holandija i Poljska su rasle za 3.7 posto.

Istraživanje je zasnovano na mapiranju postojećih zvaničnih kreativnih profesija i industrijske klasifikacije koja odgovara EU LFS (EU Labour Force Survey), odnosno Eurostatu. Očekuje se da će istraživanje pomoći da se odrede javne politike u odnosu na cilj da se ekonomija kroz prilagodljive industrije prilagodi tehnološkom trendu automatizacije. Pretpostavka je da kreativne profesije neće biti ugrožene tim trendom.

Velika Britanija procenjuje da će, naprotiv, zapošljavanje u kreativnom sektoru rasti, te se predviđa da do 2035. godine bude otvoreno još milion radnih mesta u kreativnim industrijama na Ostrvu.

Pročitaj i ovo:  Evropska unija povećava ulaganja u obrazovanje

Javne politike se sve više postavljaju kao novoj paradigmi u obrazovanju, koja je zasnovana na STEAM platformi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), a takva paradigma jeste osnov nove kreativne ekonomije.

Izvor podataka: Nesta.org.uk

Prevod A.Đ.

Ostavite odgovor