2 min 7 godina

Evropski parlament priprema osnove za usvajanje nove direktive u vezi sa regulisanjem ugovornih prava i obaveza u vezi sa digitalnim sadržajem i uslugama i time želi da postigne harmonizaciju pravnog okvira za digitalne sadržaje kako bi to pogodovalo i potrošačima i poslovnim entitetima. Ovo pokriva ne samo ugovore gde su digitalni sadržaji i usluge omogućeni u zamenu za novac, nego i one gde potrošač obezbeđuje predaju ličnih i drugih podataka umesto novca, da bi obezbedio pristup digitalnim sadržajima i uslugama. 

Uzajamno dejstvo između predloženog instrumenta privatnog prava i postojećeg javnog prava o zaštiti podataka bilo je predmet debate u Evropskom parlamentu. Evropsko telo za nadzor zaštite podataka bilo je kritično prema predlogu, zastupajući stanovište da unutar EU lični podaci „ne mogu biti smatrani kao puka ekonomska vrednost i prema tome ne mogu ni biti tretirani kao potrošačeva kontrausluga umesto novca“.

Rešenje koje Evropski parlament predvidja isključuje pojam ličnih podataka kao forme ugovorne kontrausluge. Zakonodavac se sada suočava sa izazovom pomirenja fundamentalnih prava u odnosu na zahteve ekonomske stvarnosti, uključujući i potrebu potrošača koji daju svoje lične podatke u zamenu za pristup digitalnim sadržajima i uslugama. 

Evropski parlament – Virtuelni institut

Pročitaj i ovo:  Kultura u EU čini oko 3 odsto tržišta rada

Ostavite odgovor