Uvođenje standarda „Čisto i bezbedno“ za turističke objekte u Srbiji

U okviru projekta podrške turističkoj i ugostiteljskoj privredi Srbije Evropska unija uručila je predstavnicima Vlade Srbije neophodni materijal i dezinfekciona sredstva namenjena turističkim objektima u Srbiji za pomoć u uslovima pandemije koronavirusa. Ukupna vrednost pomoći, koja se dodeljuje u okviru projekta „EU za tebe – za kulturno nasleđe i turizam“, iznosi 662.000 evra, a namenjena je za 600 turističkih objekata širom Srbije. Projektna aktivnost deo je šireg projekta koji se…

 721 

Ceo tekst

Kreativni sektor Evropske unije u padu za trećinu zbog pandemije

Kreativne i kulturne industrije su tokom pandemije među najpogođenijima. Najviše su pogođene izvođačke umetnosti ( pad od 90 odsto u 2020. u odnosu na 2019.) i muzička industrija (pad od 76 procenta), dok su vizuelne umetnosti, arhitektura, oglašavanje, književnost, audiovizuelni sektor pali za 20 do 40 odsto u odnosu na 2019. Jedina industrija koja se uprkos pandemiji uspešno održava je industrija produkcije video-igara. Ovo je u najkraćem stanje kreativnog sektora u Evropi,…

 1,898 

Ceo tekst

Britanska muzička industrija na udaru zbog Bregzit dogovora

Više od 100 najpoznatijih britanskih muzičara potpisalo je tokom januara proglas britanskoj vladi u kojem se traži da se preduzmu hitne mere kako bi se otklonile posledice UK-EU dogovora o Bregzitu, koje su stupile na snagu od prvog dana ove godine. Neke od odredbi o ukidanju bezviznog putovanja britanskih državljana u zemlje EU direktno su pogodile muzičare čije je glavno tržište Evropa. Ubuduće, moraće da traže vizu po evropskim konzulatima…

 5,517 

Ceo tekst

Nova regulativa u prikupljanju podataka o ličnosti u EU

Evropska unija je 2016. godine usvojila Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) koja stupa na snagu 25 maja 2018. Ovim dokumentom se detaljno uređuje oblast rada sa podacima o ličnosti građana: način i razlog njihovog prikupljanja, kao i čuvanje i zaštita od trećih lica. Iako se odnosi na preduzeća iz Evropske Unije, uticaj GDPR-a se proteže i na one koji sarađuju sa njima, kao i na privredne subjekte koji nude…

 756 

Ceo tekst

Oporezivanje kolaborativne ekonomije: izazovi i mogućnosti

Relativno novija pojava, kolaborativna ekonomija ili ekonomija saradnje ili ekonomija deljenja postala je glavna tokom prethodne dekade u nekim područjima aktivnosti, kao što su deljenje automobila ili kratkoročno iznajmljivanje. Iako je to sada poznati termin – sa alternativnim imenima od ‘deljenja’ do ‘peer to peer’ ekonomije – ostaje teško razumeti do kraja šta je to a da jeste van glavne osobine da je poslovanje koje potencijalne potrošače i provajdere povezuje…

 1,901 

Ceo tekst

Kultura u EU čini oko 3 odsto tržišta rada

Kultura u Evropskoj Uniji nadležnost je država članica i to je jedna od retkih oblasti društvenog i privrednog života koja nije u direktnoj legislativnoj ingerenciji Brisela. Kulturna saradnja i kulturno nasleđe su u domenu EU politika Evropska Unija ima podržavajuću ulogu u delu kulturne politike članica koje se odnose na kulturno nasleđe, promociju kulture i kulturnu saradnju. Ovo najpre otuda što se u ključnim dokumentima EU kultura posmatra kao faktor…

 343 

Ceo tekst

EU smanjila porez na elektronske knjige

Evropski parlament usvojio je odluku kojom se porez na elektronske knjige izjednačava sa stopom za štampana izdanja. Elektronske knjige su poslednjih godina sve čitanije. Do sada je stopa poreskog tereta na njih bila minimum 15 posto na nivou EU. Porez na štampana izdanja bio je 5 odsto a za neke vrste štampanih proizvoda bio je ukinut. Virtuelni institut  1,757 

 1,757 

Ceo tekst

EU uređuje regulativu razmene ličnih podataka za digitalne sadržaje

Evropski parlament priprema osnove za usvajanje nove direktive u vezi sa regulisanjem ugovornih prava i obaveza u vezi sa digitalnim sadržajem i uslugama i time želi da postigne harmonizaciju pravnog okvira za digitalne sadržaje kako bi to pogodovalo i potrošačima i poslovnim entitetima. Ovo pokriva ne samo ugovore gde su digitalni sadržaji i usluge omogućeni u zamenu za novac, nego i one gde potrošač obezbeđuje predaju ličnih i drugih podataka umesto novca, da bi obezbedio…

 99 

Ceo tekst

Evropski program za ekonomiju saradnje: potencijal tržišta je 30 milijardi evra

Evropska komisija donela je smernice u vidu komunikacije koja naglašava neka od ključnih pitanja u prilog jačanju kolaborativne ekonomije uz istovremeno obezbeđenje adekvatnih zaštita potrošača i radnika. Komunikacija naslovljena Evropski program za ekonomiju saradnje od 2. juna 2016. godine trebalo je da obezbedi razjašnjenja o primenjivosti EU pravila i preporuka da pomognu građanima, kompanijama i EU članicama da u potpunosti imaju koristi od novih poslovnih modela i istovremeno promovišu balansirani razvoj na…

 4,461 

Ceo tekst

Novi Sad evropska prestonica kulture 2021.

Novi Sad je u Briselu proglašen Evropskom prestonicom kulture za 2021. godinu. U finalnom takmičenju koje je održano u sedištu Evropske komisije u Briselu, Novi Sad je predstavio svoj projekat „Novi Sad 2021”, pobedio Herceg Novi i time postao prvi grad van EU koji je poneo ovu titulu. Odluku je doneo panel nezavisnih eksperata. Novi Sad se ovom titulom našao u društvu rumunskog Temišvara koji je ranije proglašen EKP 2021.…

 40 

Ceo tekst
1 2 3