3 min 3 godine

Evropska komisija objavila je dugo očekivani Zakon o veštačkoj inteligenciji (Artificial intelligence Act – AIA), ambiciozni međusektorski pokušaj regulisanja primena veštačke inteligencije (AI) 21. aprila 2021. Cilj mu je, kako se kaže u Evropskom parlamentu, da obezbedi da svi evropski građani mogu da veruju u AI pružajući srazmerna i fleksibilna pravila – usklađena na jedinstvenom tržištu – kako bi se rešili specifični rizici koje predstavljaju sistemi veštačke inteligencije i postavili najviši standardi u svetu.

Predlogom se utvrđuje pristup zasnovan na riziku u regulisanju aplikacija za veštačku inteligenciju: oni koji predstavljaju „neprihvatljivi rizik“ biće zabranjeni, oni koji predstavljaju „visoki rizik“ podležu dodatnim zahtevima pre ulaska na tržište a ostali, kao što su chatbotovi i „duboke lažne informacije“, podlegaće novim zahtevima za transparentnost.

Aplikacije koje predstavljaju „mali ili minimalni rizik“ – velika većina aplikacija za inteligenciju – mogu da uđu na tržište bez ograničenja, iako se mogu razviti dobrovoljni kodeksi ponašanja. Ostale predložene mere uključuju Evropski odbor za inteligenciju za nadgledanje primene i regulatorne okvire za olakšavanje inovacija.

Veštačka inteligencija između rizika i prikladnosti za određene upotrebe

U kontekstu zakonodavnog predloga, stručni i naučni deo Evropskog parlamenta, nazvan STOA, je sazvao sastanak sa članovima svog Međunarodnog savetodavnog odbora (INAB) 24. juna 2021. godine, pozivajući članove odbora da iznesu svoje stavove o AIA i razgovaraju o njima sa članovima STOA. Učesnici su pozdravili predlog kao pravovremeni i neophodni korak u pravom smeru. Članovi Odbora široko su se složili sa ciljevima i pristupom AIA, ali su pokrenuli nekolikopitanja za koje smatraju da bi mogla zahtevati dalja razmišljanja i diskusiju tokom pregovaračkog perioda.

Neki učesnici su istakli da pristup zasnovan na riziku možda nije prikladan za upravljanje aplikacijama koje su niskog rizika.

Pročitaj i ovo:  Nova regulativa u prikupljanju podataka o ličnosti u EU

Istaknuto je da sistemi veštačke inteligencije koji pojačavaju rodnu i rasnu diskriminaciju i dalje predstavljaju izuzetno ozbiljan rizik, čak i u nekritičkim domenima aktivnosti. U tom smislu, AIA može potceniti rašireni karakter ozbiljnih rizika koje predstavlja AI u svim domenima aktivnosti. Takođe je sugerisano da bi fokus na određene aplikacije mogao predstavljati propuštenu priliku za rešavanje pitanja opšte namene AI, što bi moglo postati sve važnije u godinama koje dolaze.

AIA je sada predmet pregovora između Evropskog parlamenta i Saveta Evrope. U međuvremenu, o drugim relevantnim zakonodavnim aktima se takođe raspravlja, uključujući Zakon o upravljanju podacima, Zakon o digitalnim uslugama i novi Zakon o podacima.

Izvor: EPThinktank
Fotografija Unsplash

Ostavite odgovor