2 min 3 godine

Ministarstvo kulture i informisanja je u saradnji sa Timom za podršku učešća Srbije u programu Kreativna Evropa  održalo je info dan za predstavnike medijske zajednice i sve zainteresovane strane u oblasti informisanja i medija povodom novog Konkursa za podršku projekata medijskih partnerstava u okviru programa Kreativna Evropa.

Prvi put u okviru glavnog programa Evropske unije za kulturu – programa Kreativna Evropa raspisan je  konkurs za oblast informisanja i medija.

Uslov za puno učešće Srbije u programu Kreativna Evropa i potprogramu MEDIA bila je puna harmonizacija domaćeg pravnog okvira sa Direktivom o audiovizuelnim medijskim uslugama, što je Ministarstvo kulture i informisanja postiglo 2015. godine. Kako bismo nastavili da učestvujemo u punom kapacitetu u ovom potprogramu i nakon 2022. godine u obavezi smo da nove izmene pomenute Direktive unesemo u domaći pravni okvir sledeće godine“, izjavila je pomoćnica ministra otvarajući skup.

Rukovodilac Tima za podršku učešća Srbije u programu Kreativna Evropa Dimitrije Tadić predstavio je misiju programa Kreativna Evropa 2021-2027 istakavši da je budžet programa vredan 2.44 milijarde evra, te da će iz njega program u narednih sedam godina finansirati projekte koji doprinose kulturnoj raznolikosti i odgovaraju na zajedničke izazove evropskog kulturnog prostora.

„Posebna novina je iskorak programa u polje javnog informisanja i medija, što je motivisano brojnim izazovima s kojima se javne ustanove i organizacije u ovom polju susreću. To je najpre digitalna tranzicija koja ima snažan uticaj na recepciju i konkurentnost medijskih sadržaja, a što je dalje uticalo na medijski pluralizam i ekonomsku održivost profesionalnog rada novinara“ rekao je Tadić.

Izvor Ministarstvo kulture Srbije
Fotografija Pixabay

Pročitaj i ovo:  Naučno-tehnološki bum u EU: više od sto miliona ljudi u sektoru istraživanja i razvoja

Ostavite odgovor