2 min 2 godine

Kulturni i kreativni sektori su teško pogođeni širokim ograničenjima, postavljenim tokom pandemije COVID-19. Od početka pandemije, Evropska Komisija je preduzela brojne mere za rešavanje posledica krize izazvane korona virusom na kreativne i kulturne sektore , dopunjavajući i podržavajući akcije država članica: finansijsku podršku, saradnju na nivou EU uz poštovanje nacionalnih nadležnosti i ulaganja.

Komisija je pokrenula novi interaktivni vodič koji mapira sve mogućnosti finansiranja koje su dostupne na nivou EU za kulturne i kreativne sektore. CulturEU , centar za finansiranje EU na jednom mestu, okuplja ukupno 75 mogućnosti finansiranja iz 21 različitog programa EU, od Creative Europe i Horizon Europe do strukturnih fondova i InvestEU . U samo nekoliko klikova, interaktivni onlajn alat može uputiti bilo koji evropski kulturni subjekt na najprikladniju finansijsku podršku EU koja mu je dostupna.

Vodič je razvijen da pomogne svim vrstama i veličinama partnera koji rade u kulturnim i kreativnim sektorima da se kreću kroz pejzaž finansiranja EU, da shvate koje su im mogućnosti na raspolaganju i na kraju da im pomogne da lakše pristupe sredstvima EU. Zainteresovane strane mogu automatski filtrirati relevantne mogućnosti finansiranja na osnovu svojih potreba, njihovog sektora i tipa organizacije koju predstavljaju. Dopunjen je inspirativnim primerima i najboljim praksama. CulturEU će se redovno ažurirati najnovijim informacijama o novim pozivima i biće dostupan na svim jezicima EU početkom 2022.

Izvor: CulturEU

Pročitaj i ovo:  Kreativna Evropa 2021-2027: raspisani prvi konkursi

Ostavite odgovor