3 min 3 godine

Evropski program Kreativna Evropa objavio je tri konkursa u okviru potprograma Kultura – za evropske projekte saradnje, projekte evropskih mreža i projekte panevropskih kulturnih entiteta.

Evropski projekti saradnje

Konkurs Evropski projekti saradnje podržava projekte koji uključuju najširi diverzitet aktera koji deluju u polju umetnosti i kulture, koji su u skladu s propozicijama programa i koji se bave nekom od unakrsnih tema (inkluzivnost, ekološka održivost i rodna ravnopravnost).

Novina je da se može konkurisati u tri kategorije (mali, srednji i veliki projekti) koji se razlikuju u minimalnom broju partnera, maksimalnom iznosu finansijske podške kroz konkurs i iznosu očekivane finansijske kontribucije. Rok za konkurisanje je 7. septembar.

Budžet za ovaj poziv iznosi više od 60 miliona evra, a fokus je na evropskoj umetničkoj saradnji i inovativnosti na teme kao što su razvoj publike, društvena kohezija, digitalizacija, doprinos Evropskom zelenom dogovoru i specifičnim sektorskim izazovima u oblasti književnosti, muzike, arhitekture i kulturnog nasleđa.

Konkurs za evropske mreže

Konkurs za evropske mreže nastavlja da podržava projekte koji utiču na unapređenje kapaciteta u polju kulture na evropskom planu, u pogledu suočavanja sa zajedničkim izazovima i negovanja talenata, inovacije, napretka, stvaranja radnih mesta i opšteg rasta.

Budžet za period 2021-2023. godine iznosi 27 miliona evra, a namenjen je za projekte razvoja kapaciteta reprezentativnih, višenacionalnih i na članstvu zasnovanih mreža evropskih organizacija u kulturi. Rok za konkurisanje je 26. avgust.

Konkurs za panevropske kulturne entitete, kao novi finansijski instrument programa, podržaće projekte panevropskih kulturnih entiteta, a konkretno, u okviru ovog poziva, to su orkestri sa umetnicima iz najmanje 20 zemalja. Cilj projekta mora da bude omogućavanje mogućnosti za obuku, profesionalizaciju i izvođenje svim mladim umetnicima koje projekat uklljučuje.

Budžet za period 2021-2023. godine je 5,4 miliona evra, a rok za konkurisanje je 26. avgust.

Pročitaj i ovo:  EU objavila izveštaj o četvorogodišnjem programu za zaštitu i unapređenje raznolikosti kulturnih izraza

Evropska komisija objavila je krajem maja početak novog ciklusa programa podrške kulturnom i kreativnom sektoru Kreativna Evropa u periodu 2021-2027. godine, za koji je predviđen budžet od 2,4 milijarde evra, što je 63 odsto više nego u proteklom periodu 2014-2020. godine (1,47 milijarda evra).

Više informacija na portalu Deska Kreativna Evropa Srbija. 

Fotografija: EU Promo

Ostavite odgovor