Evropski parlament ukinuo oglašavanje praćenjem navika korisnika interneta

Evropski parlament usvojio je 20. januara predlog o zabrani praćenja građana na internetu putem kastomizovanih oglasa koje korporacije pretraživači kao što je Google i korporativne društvene mreže tipa Facebook/Meta kreiraju…

Nova regulativa u prikupljanju podataka o ličnosti u EU

Evropska unija je 2016. godine usvojila Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) koja stupa na snagu 25 maja 2018. Ovim dokumentom se detaljno uređuje oblast rada sa podacima o…

EU uređuje regulativu razmene ličnih podataka za digitalne sadržaje

Evropski parlament priprema osnove za usvajanje nove direktive u vezi sa regulisanjem ugovornih prava i obaveza u vezi sa digitalnim sadržajem i uslugama i time želi da postigne harmonizaciju pravnog okvira za…

Slobodan pristup bazama podataka Ministarstva nauke

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) pokrenulo je u januaru 2016. zanimljiv, pregledan i koristan internet portal Otvoreni podaci. Portal omogućuje građanima Srbije da slobodno pristupe brojnim informacijama u oblasti…

Jačanje industrije podataka u Evropi – ka novoj regulativi

Januara 2015. godine, kompanije koje čine svojevrsnu industriju podataka zajedno sa Evropskom komisijom pokrenula je program ekonomskog ubrzanja evropske industrije zasnovane na istraživanju i upotrebi digitalnih baza podataka. Ukupno će…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.