3 min 9 godina
Privatnost-internet

Januara 2015. godine, kompanije koje čine svojevrsnu industriju podataka zajedno sa Evropskom komisijom pokrenula je program ekonomskog ubrzanja evropske industrije zasnovane na istraživanju i upotrebi digitalnih baza podataka. Ukupno će kroz javno-privatno partnerstvo biti uloženo 2,5 milijarde eura u narednim godinama. U današnjoj digitalnoj ekonomiji, podaci i lični podaci su nova valuta i ona može biti u opticaju samo ako postoji poverenje. Naši životi su sve više napadnuti od strane „velikog brata“ podataka, profilisanja i onlajn praćenja. To može dovesti da kompanije i vlade znaju više o našim motivima, odnosima i sklonostima nego naši bliski prijatelji i porodica. Suštinski, zaštita podataka je zagarantovano pravo sadržano u Povelji osnovnih prava Evropske Unije i u Lisabonskom sporazumu.

Godina 2015. je određena da bude početak usvajanja opšteg stava o zaštiti podataka kroz uredbe Evropske Unije. Pregovori otpočinju i očekuje se da će oni odrediti pravu ravnotežu između ekonomskih interesa i zaštite osnovnih prava, privatnosti i ličnih podataka, a kroz pravna i etička pitanja.

Više informacija u dve godine nego u celokupnoj prethodnoj istoriji

U protekle dve godine prikupljeno je više informacija nego u celokupnoj prethodnoj istoriji čovečanstva. Podaci su srž digitalne revolucije i nove tehnologije svakoga dana rapidno utiču na poslovni i privatni život. Funkcionisanje digitalnog okruženja najšire je zasnovano na kompleksnoj informacionoj infrastrukturi koja je izgrađena od strane privatnih subjekata, zbog njihovih interesa. Ovi subjekti prikupljaju ogromne količine podataka koje skladište, prenose i obrađuju, bez adekvatnih mera zaštite od zloupotreba od strane rukovaoca i korisnika. Štaviše, masovna je upotreba ovih podataka od strane javnih vlasti i bezbednosnih agencija za druge potrebe, naročito za potrebe očuvanja nacionalne bezbednosti.

18. juna 2015. godine u Briselu će biti održan prvi skup u kojem će učesnici diskutovati sve ove aspekte, naročito u pogledu praktične primene novih pravila. Osim predstavnika različitih vladinih organizacija i tela koji su nadležni za obradu i zaštitu podataka, predstavnika policijskih organa, očekuje se učešće pravnih i stručnjaka za medijsko pravo, internet, e-trgovinu, potom izdavača, e-izdavača, novinskih i medijskih kuća, emitera, telekom operatera, regulatornih tela, građanskih organizacija za zaštitu privatnosti, akademskih i think tank istraživača.

Pročitaj i ovo:  Šta donosi EU Zakon o veštačkoj inteligenciji?

Izvor: Publicpolicyexchange.co.uk
Fotografija Pixabay

Ostavite odgovor