5 min 3 godine

Ekonomski fakultet u Beogradu uradio je za potrebe platforme Srbija stvara u januaru 2021. godine izveštaj o stanju kreativnog sektora Srbije i o efektima kreativnih industrija na ekonomiju Srbije.

Kontinuiran rast od 60 odsto za poslednjih 7 godina

Izveštaj je pošao od konstatacije da ne postoji jedinstven model kreativnih industrija već moguća klasfikacija na osnovu uže i šire definicije. U užoj definiciji izdvojeno je 30 delatnosti, a u široj 53 delatnosti prema domaćem šifarniku usluga. Računajući na osnovu šireg koncepta posmatranja, istraživači Ekonomskog fakulteta su našli da je takav kreativni sektor Srbije u periodu 2014-2020. godine imao kontinuiran rast od čak 60 odsto. U 2019. godini kreativne delatnosti su činile 7.4 odsto BDP Srbije. Po nalazu ovog fakulteta, značajan rast učešća kreativnih industrija u BDP Srbije počinje 2018. godine, kada je dostigao 6.3 odsto.

Istraživači Ekonomskog fakulteta su pratili rast kreativnog sektora Srbije i prema broju registrovanih privrednih subjekata i našli da je rast broja privrednih društava 62 odsto u periodu od 2014. do 2020. Oni su konstatovali da preduzetničke radnje čine okosnicu kreativnog sektora sa 55 hiljada registrovanih jedinica. Godišnje je broj privrednih društava rastao za deset odsto, a u 2020. godini 3.6 odsto.

U kreativnim delatnostima Srbije posluje dominantno mikro sektor i on čini 94 odsto kreativne ekonomije.

Srbija izvezla za 7 godina samo 3 milijarde evra u kreativnom sektoru?

Kada je reč o ekonomskim pokazateljima prema Izveštaju Ekonomskog fakulteta, u periodu 2014-2020. godine bruto dodata vrednost kreativnih industrija je porasla sa 178 milijardi dinara na 236 milijardi dinara, odnosno ostvaren je rast od 32 odsto, kako su izračunali ekonomisti Ekonomskog fakulteta. Kumulativni rast izvoza u periodu 2014-2020 iznosio je, prema njihovom računanju 51 odsto, i u ovom periodu ukupna vrednost ostvarenog izvoza je 346.8 milijardi dinara (oko 3 milijarde evra). Ovaj podatak je upitan, jer je za 7 godina izvoz kreativnih roba i usluga Srbije morao biti veći.

Pročitaj i ovo:  Srpska gejming industrija zabeležila rast od 20 odsto

U apsolutnim brojevima, ukupan izvoz Srbije povećao se za 29,6 odsto u 2018. u odnosu na 2014, a ukupan izvoz kreativnih industrija u istom periodu se povećao za 46,7 odsto.

„Efekti pandemije virusa COVID-19 su malo usporili kreativni sektor, ali su ostvarene vrednosti i dalje iznad perioda pre krize. Prosečna godišnja stopa rasta je oko 7 odsto“, stoji u sumarnom izveštaju Ekonomskog fakulteta.

„Ukoliko posmatramo samo preduzetnike u kreativnim industrijama, BDV koju su kreirali je porasla sa 13 milijardi dinara na 40 milijardi dinara, odnosno neverovatnih 200 odsto, odnosno skoro 3 puta. Broj preduzetnika se gotovo udvostručio sa 14 hiljada na 31 hiljadu preduzetnika, dok je njihov ukupni promet porastao za 55 milijardi, odnosno za 187 odsto.“

Broj zaposlenih u kreativnim industrijama je 127.000 a uzrasno to su najviše ljudi starosti 20-45 godina, od toga 55 odsto muškarci, nalaz je Ekonomskog fakulteta.

Upitni podaci i metodologija, kao i zaključci

Na osnovu ovog izveštaja platforma Srbija stvara je prenela da u Srbiji ima „80 delatnosti iz sektora kreativnih industrija“. U Srbiji a i u svetu nema 80 delatnosti koje bi se mogle ubrojati u tzv. kreativne industrije.

Takođe je ova platforma zaključila i sledeće: „Uprkos efektima pandemije virusa COVID-19, koji su malo usporili kreativni sektor, ipak su rezultati i dalje iznad perioda pre krize – ostvaren je rast od 3.6 odsto.“ Međutim, kada se pogleda izveštaj Ekonomskog fakulteta, vidi se da nije reč o privrednom rastu, već o procentnom povećanju broja registrovanih privrednih društava u nekoj od „kreativnih“ delatnosti u 2020. godini a u odnosu na prethodnu godinu.

Na osnovu ovih sumarno iznetih podataka, koji su uglavnom dobijeni iz Agencije za privredne registre i Republičkog zavoda za statistiku, bez uvida u konkretne izvore podataka, ovaj izveštaj se delimično mora kritički posmatrati i u pogledu iznetih podataka i u pogledu metodologije. Indikativno je i da se u izveštaju naglašava značaj rasta kreativnih industrija od 2018. godine, otkada je Vlada Srbije zvanično stavila kreativne industrije u svoju agendu.

Pročitaj i ovo:  Preduzetništvo u kulturi Srbije nema okruženje za razvoj

Izvor: Analiza ekonomskih efekata sektora kreativnih industrija na ekonomiju Srbije – Ekonomski fakultet

Fotografija Hermann /Richter – Pixabay

Ostavite odgovor