100 godina Zenita

„Duboko smo utonuli u bezdan duše i mi hoćemo da izađemo iz nas s Novim Čovekom, s novim svetlom u mrak starih crnih dana, naše tuzne nemladosti. Mi ćemo izneti novu žaru da svetli u mraku Jugoslavije. Mi hoćemo da iznesemo naše unutrašnje lice”, napisao je u prvom broju časopisa Zenit, njegovo osnivač Ljubomir Micić. Februara 2021. godine navršava se…

Ceo tekst

Putevi kreativnosti: Džon Kejdž

„I have nothing to say and I`m saying it“, kredo je dela Džona Kejdža (John Cage 1912-1992), kompozitora savremene i eksperimentalne muzike. Njegovo najpoznatije delo se sastoji od 4 minuta i 33 sekunde tišine i namenjeno je za klavir, ali ima i orkestarsku verziju. Delo je nastalo 1962. pod uticajem zen budizma. Muzika se, osim od tonova, sastoji i od…

Ceo tekst

Kako početi: Šta je kreativnost?

Istraživači kreativnosti izdvajaju pet faza stvaralačkog mišljenja (učenje i prikupljanje građe, inkubacija, zrenje-podsvest-pauziranje, kritičko preispitivanje i izvođenje ideje). Ako je uopšte moguće rangirati te faze, onda bi prva bila ključna jer je pripremna faza koja je zasnovana na učenju. Brojni faktori podržavaju i pomažu tu fazu i moguće je da se ona čak realizuje u tzv. idealnim uslovima. Zato što…

Ceo tekst

Kreativnost i konkurentnost

Memorijski USB stik je rezultat kreativnosti, jednako u konceptu, dizajnu i proizvodnji. Među ostalim tipovima nosača informacija, ovaj je bio nov, originalan i smeo u ideji, jer je trebalo da potisne do tada široko rasprostranjene kompakt diskove i DVD. Danas, u masovnoj proizvodnji USB memorijskih stikova imamo i one koji su ujedno i diktafon, plejer, sa različitim opsegom memorije, ali…

Ceo tekst

Kako napisati prvu knjigu u 100 dana

Ako vam se čini da je pisanje knjige grandiozan posao, verovatno nešto nalik lansiranju rakete u svemir, niste u pravu. Jer, ja sam to uradio. Nedavno sam objavio dve nove knjige o ulaganjima u tržište nekretnina. Obe knjige sam napisao u manje od 100 dana. Ukupno su ova dela imala više od 220.000 reči, od kojih su 160.000 bile moje…

Ceo tekst

Kreativnost kao oblik psihoticizma

Po Ajzenkovom PEN modelu ličnosti, ono što nas čini osobito ljudima jesu tri domena naše ličnosti koje se konstantno prepliću: psihoticizam, ekstraverzija i neuroticizam. Hans Ajzenk (1916-1997) je bio britanski psiholog nemačkog porekla i jedan od najuticajnijih teoretičara ličnosti. Uzimajući u obzir trijadu psihoticizam-ekstraverziju-neuroticizam, svaki čovek bi postigao određeni skor na neka od ova tri testa koji mere ove domene…

Ceo tekst

Nije samo individualni čin: okruženje podstiče i meri kreativnost

Kreativnost jeste pre svega lična osobina, svojstvo i faktor, u to nema sumnje. Jedan od najpoznatijih psihologa kreativnosti i kreativnog mišljenja, psiholog Mihalj Čiksentmihalji (Mihaly Csikszentmihalyi) je u svojim studijama pokušao da argumentuje kako je odlika kreativnosti sposobnost povezivanja i usklađivanja opozita: discipline i nehajne igre, znanja i naivnog iskustva, mašte i činjenica, ekstrovertnosti i introvertnosti, oholosti i skromnosti… Za…

Ceo tekst

Neurologija kreativnosti: kako mozak kreira

Često pokušavamo da u velikom naporu proniknemo u srž problema ili shvatimo uzroke neke kompleksne pojave. Slično nam se dešava i kada hoćemo da sistematski osmislimo rešenje na nekakav izazov, bilo da je reč o složenoj socijalnoj situaciji ili o osmišljavanju kreativnog sadržaja, kakav je recimo marketinški slogan. U proseku, statistika kaže da su ovakvi napori uglavnom bezuspešni kod kreativnih…

Ceo tekst

Kreativno mišljenje: kako prevazići blokade

Kao preduzetnik suočeni ste sa stalnim izazovom da razvijete rešenja kojim ćete rešiti složene probleme. Ako ste zaglavljeni u kreativnoj rutini, to može ugroziti vašu sposobnost da efektivno vodite vaš projekat. Niko, naime, nije sposoban da bude efektivan po modelu 24/7. U jednom trenutku, naći ćete se zaista u rutini koja više ne donosi plodove. Evo četiri načina kako da…

Ceo tekst

Nova Iskra organizuje konferenciju o radu kreativnih habova

Partneri projekta European Creative Hubs Network najavljuju prvi Forum o radu kreativnih habova. Konferencija koju organizuje Nova Iskra, vodeći hab u našem regionu i jedan od partnera u projektu, biće održan od 22. do 24. septembra u Jugoslovenskoj Kinoteci u Beogradu. Ovaj događaj će okupiti više od 100 menadžera i predstavnika evropskih habova, kreativne i preduzetničke zajednice iz više od 20…

Ceo tekst
1 2