Bilans kreativnog sektora Srbije 2020: nema rasta, sumorne prognoze za većinu

U proteklih dvadesetak godina jedan od najčešćih argumenata zagovornika kreativne ekonomije bio je da je kreativan sektor vitalan i sa visokim stopama rasta. Čak i u prošloj krizi, 2008/2009, sektor nije značajnije gubio ni u procentima rasta ni u produktivnosti. Posebno, IKT sektor je imao konstantan rast od 20-25 odsto godišnje u protekloj deceniji. Neposredno pred krizu izazvanu Covid-19, turizam Srbije je bio u značajnoj ekspanziji, a sa njim i…

 2,229 

Ceo tekst

Virtuelni institut učestvovao na naučnoj konferenciji Evropa i Azija – perspektive ekonomske integracije

Virtuelni institut za kreativnu, kolaborativnu i ekonomiju znanja učestvovao je 27. novembra 2017. u radu naučne konferencije Evropa i Azija – perspektive ekonomske integracije. Konferencija je održana na Beogradskoj bankarskoj akademiji 27-28.11.2017. godine. Ova visokoškolska ustanova organizovala je konferenciju u saradnji sa Školom za ekonomiju i menadžment iz Sankt Peterburga, Univerziteta Nica Sofia Antipolis i CEMAFI International. Ispred Virtuelnog instituta učestovao je Aleksandar Đerić, viši istraživač i predsedavajući Virtuelnog instituta koji…

 7,320 

Ceo tekst

Kreativne industrije u zapadnoj Srbiji: težak položaj

Više od petine kreativnog sektora u zapadnoj Srbiji se ne bavi prodajom, dve petine ne može da živi samo od te delatnosti jer prihoduju svega oko 5.000 evra godišnje, a tek sedam odsto ostvaruje godišnji prihod od oko 100.000 evra. Najbrojnija su mikro preduzeća orijentisana isključivo na lokalno tržište, a svega 18 odsto izvozi svoje proizvode i usluge. Više preživljavanje nego industrija, može se zaključiti iz analize Centra za istraživanje…

 10,680 

Ceo tekst

Prvi analitički izveštaj o kreativnim industrijama Bosne i Hercegovine

Centar za istraživanje kreativne ekonomije, nakon istraživanja sprovedenog od juna do novembra 2011.godine objavio je istraživanje i analitički izveštaj pod naslovom Kreativne industrije u Bosni i Hercegovini: Mogućnosti i perspektive razvoja. Rukovodilac istraživanja i glavni istraživač bila je mr Hristina Mikić, prikupljanje i primarnu obradu i pregled podataka izvršila je Katarina Milenković. Direktor projekta bio je Aleksandar Đerić.  Izveštaj Kreativne industrije u Bosni i Hercegovini: mogućnosti i perspektive razvoja nastao…

 1,594 

Ceo tekst

SET: Predavanja o digitalnim medijima i produkciji

Fahrudin Nuno Salihbegović, predavač Grinič univerziteta u Londonu (Institute of the Converging Arts and Sciences), održaće 9. i 12. aprila (od 17,30 do 19,00h) predavanja u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu o korišćenju interaktivnog softvera i digitalnih medija u umetničkoj produkciji i kreativnim industrijama. Salihbegović će govoriti o istorijatu i tehnologiji novih digitalnih medija i njihovim mogućnostima za savremenu pozorišnu produkciju (digitalni performans, digitalni teatar) ali i u kreiranju reklama…

 1,446 

Ceo tekst

Pretpostavimo da Zaštitnik građana ne razume oblast autorskog prava

Zaštitnik građana Saša Janković, podneo je predlog (br. 215 – 133/11 od 28. decembra 2011) Narodnoj skupštini Republike Srbije (sličnu inicijativu uputio je i Vladi Srbije da se odloži primena podzakonskih akata) da se novim zakonom izmeni Zakon o autorskom i srodnim pravima time što će se ukinuti član 39 tog Zakona koji propisuje naknade udruženjima autora na uvoz i promet nosača zvuka i slike. U obrazloženju svog predloga Zaštitnik građana…

 3,194 

Ceo tekst

Agenda 21 za kulturu i perspektive urbanog razvoja Srbije

Stalna konferencija gradova i opština – SKGO i Centar za istraživanje kreativne ekonomije, u koordinaciji sa Radnom grupom za kreativne industrije Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije pozivaju vas na predavanje Jordi Pascuala, predsednika Komiteta za kulturu Ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava, koordinatora procesa Agende 21 za kulturu i savetnika za kulturu Gradskog veća Barselone: AGENDA 21 ZA KULTURU  I LOKALNI KULTURNI RESURSI: MOGUĆE PERSPEKTIVE RAZVOJA KULTURE U GRADOVIMA I OPŠTINAMA SRBIJE 01. septembra 2011.…

 47 

Ceo tekst