Cioringa: Želimo da srpska IT industrija razvija kompletan proizvod, Continental će pomoći na tom putu

Nemačka korporacija Continental u Srbiji postoji od 2018 godine; pre tri godine otvorila je svoj centar za istraživanje i razvoj u Novom Sadu, da bi ove godine bila otvorena i…

Stanje tržišta rada na Zapadnom Balkanu

Iako se region Zapadnog Balkana suočio sa dramatičnim padom zaposlenosti u periodu nakon svetske ekonomske krize, od 2008. do 2011. godine, situacija se popravila u prethodnih pet godina i do…

Srbija na dnu prema indikatorima za zadržavanje i privlačenje talenata

Prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma (2017-2018), Srbija je po indikatoru „kapacitet  za zadržavanje talenata“ na 134. mestu a po indikatoru „kapacitet za privlačenje talenata“ na 132. poziciji od ukupno 137…

Kreativnost, logičko zaključivanje i analiza kompleksnog problema – veštine za budućnost

Svetski ekonomski forum izašao je sa istraživanjem koje se odnosi na ključne željene ali i obavezne osobine koje će biti na listi 10 veština i atributa koje će morati da ima…

Srbija na 50. mestu po stanju ljudskog kapitala

Po nalazima Svetskog ekonomskog foruma Srbija se u izveštaju za 2015. godinu nalazi na 50. mestu od 124 posmatrane zemlje u kojima je analizirana razvijenost ljudskog kapitala. U prethodnom izveštaju…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.