Kreativnost i konkurentnost

Memorijski USB stik je rezultat kreativnosti, jednako u konceptu, dizajnu i proizvodnji. Među ostalim tipovima nosača informacija, ovaj je bio nov, originalan i smeo u ideji, jer je trebalo da…

70 godina stara knjiga o kreativnosti i dalje je aktuelna: Tehnike za proizvodnju ideja

Prema istraživanju koje je 2009. sproveo IBM na grupi od 1.500 korporativnih menadžera i rukovodioca iz javnog sektora u 60 zemalja i 33 industrije, kreativnost je sada najvažniji kvalitet liderstva…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.