2 min 9 godina

Hilary Collins – Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries, Ava Publishing, 2010.

Knjiga Kreativno istraživanje: Teorija i praksa istraživanja kreativnih industrija se preporučuje istraživačima kreativnog Collins-Creative-Researchsektora, naročito studentima poslediplomskih studija. Reč je o izdanju koje je rangirano kao jedno od najboljih priručnika za istraživanje kreativnih industrija u svetu.

Delo sadrži sledeće celine: Kontekst, Određenje problema istraživanja, Upravljanje dizajnom istraživanja, Upravljanje procesom istraživanja, Upravljanje istraživanjem. U dodatku knjige date su i smernice kako se radi sa supervizorom, kako se upravlja vremenom i komunikacijama u istraživanju i kako izbeći diskriminatorne izraze. Kako u nauci nikad dosta dobrih metodoloških uputa, to ovu knjigu preporučujemo kao odličan alat prilikom izrade akademske teze ili studije u okviru neakademskih istraživanja. Pristup je iz perspektive humanističkih nauka, ne i ekonomije.

Hilari Kolins je šef poslediplomskih studija na Euromed visokoj školi za dizajn i menadžment u Tulonu, u Francuskoj, kao i gostujući predavač na univerzitetima na Bliskom istoku. Polja istraživanja su joj kulture identiteta, dizajn i kreativne industrije. Takođe je objavljivala radove u vezi sa menadžmentom promene i metodologijom istraživanja u društvenim i humanističkim naukama.

Pročitaj i ovo:  Knjige o kreativnoj ekonomiji koje bi trebalo obavezno pročitati: Ugovor između umetnosti i trgovine

Ostavite odgovor