Brojni američki univerziteti i druge organizacije nude besplatno znanje koje može dobiti bilo koji korisnik, bez obzira na zemlju svog porekla.

1. ALISON –  više od 60 miliona lekcija i kurseva i više od 1,2 miliona registrovanih posetilaca mesečno.
2. COURSERA – obrazovna platforma koja sarađuje sa univerzitetima čije kurseve nudi preko interneta.
3. The University of Reddit – Redit je slobodan univerzitet za širenje znanja.
4. UDACITY – nudi kurseva zasnovane na projektnom pristupu, a u vezi sa ICT i matematikom.
5. MIT Open CourseWare – Slobodan pristup čuvenom Masačusets institutu za tehnologiju.
6. Open Culture – kompendijum slobodnih kurseva, tekstova, videa, filmova, uglavnom u vezi sa humanističkim naukama i filozofijom.
7. No Excuse List – Jedna nova lista vebsajtova iz kojih se može učiti.
8. Open YALE Courses – Open Yale Courses su kursevi predavača sa ovog prestižnog američkog univerziteta.
9. Khan Academy – Hiljade mikro predavanja od istorije i medicine do kompjuterskih nauka.
10. Zooniverse – Studije prirode, nauke i kulture.
11. TUFTS Open CourseWare – Tufts OpenCourseWare je otvorena multidisciplinarna platforma za akademska i neakademska znanja.
12. How Stuff Works? – Naučna objašnjenja i lekcije kako šta radi.
13. VideoLectures.NET – video lekcije o gotovo svemu.
14. TED – motivacioni i obrazovni kursevi i predavanja značajnih ljudi.
15. Shodor – Neprofitno istraživanje i obrazovanje posvećeno matematici, modelovanju, simulaciji sa puno interaktivnih dodataka.
16. Udemy FREE Courses – stotine eksperata iz raznih oblasti biznisa, akademskih disciplina, kombinacijom tekstova, testova, video priloga vode vas u gotovo sve oblasti znanja.
17. Maths & Science – matematika od osnovne do kraja srednje škole
18. edX.org – kursevi koje nude prestižni univerziteti kao što su: MIT, Harvard, Barkley, and many more…
19. iTunes U – Apple aplikacija za slobodan pristup raznim kursevima, uključujući i video lekcije, e-knjige, prezentacije, audio predavanja.
20. Liberty Classroom – privatna učionica pisca Tom Woodsa. Kursevi od istorije do ekonomije, po ceni bioskopske karte.

By Urednik

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.