Knjige o kreativnoj ekonomiji koje bi trebalo obavezno pročitati: Teorija i praksa istraživanja kreativnih industrija

2 min 8 godina

Hilary Collins – Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries, Ava Publishing, 2010. Knjiga Kreativno istraživanje: Teorija i praksa istraživanja kreativnih industrija se preporučuje istraživačima kreativnog sektora, naročito studentima poslediplomskih studija. Reč je o izdanju koje je rangirano kao jedno od […]

Kreativnost Znanje