4 min 3 godine

Na sednici od 1. aprila, Vlada Srbije usvojila je, u formi izmena dva ključna zakona, novi model za oporezivanje frilensera, tj preduzetnika koji se samooporezuju. Usvojeni su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Minimalac neoporezovan

Po novom načinu obračuna, frilenserima će neoporezivi iznos prihoda biti jednak mesečnom minimalcu od 32.000 dinara. To, na godišnjem nivou iznosi 384.000 dinara. Utvrđena je i visina normiranih troškova, od 43 odsto, po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, saopštila je Vlada Srbije.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni, ne kao do sada za svaki realizovan priliv po osnovu naplaćenih usluga.

„Uvedenim izmenama, po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, a koji su ostvareni u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, porez se utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze, ako nije pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze i ako nije pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza“, kaže se u saopštenju Vlade.

Poreski dug da bude plaćen u roku od 10 godina

„Poreska obaveza po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih iznosa. Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona“, stav je Vlade Srbije.

Pročitaj i ovo:  Vlada i frilenseri - da li je konačno postignut dogovor?

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u periodu od 1. januara 2015. godine do 30. septembra 2021. godine, od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Doprinosi za penziju biće obračunati, naplaćeni i priznati

Doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine na koju se porez plaća samooporezivanjem.

Podsećamo da su u pregovorima sa Vladom oko rešavanja starog duga i uređenja načina oporezovanja prihoda, učestovala dva udruženja frilensera. Prema  njihovim izjavama, i jedni i drugi su bili na pregovorima u Vladi 30. marta. Udruženje radnika na internetu je izjavilo da su pregovori propali i da će otpočeti proteste, a Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije je izjavilo da je Vlada prihvatila njihove zahteve i da je prema tom modelu napravila novo zakonsko rešenje.

Foto Pixabay

Ostavite odgovor