3 min 3 godine

Povodom saopštenja Vlade Srbije, UFPS sa zadovoljstvom obaveštava javnost i članove da je većina naših predloga, koje je pregovarački tim izneo na sastancima, usvojena.

Usvojeni predlozi UFPS:

  • Svim frilenserima u Srbiji je na godišnjem nivou otpisano 673.000 dinara;
  • Prelazni period u kome će se primenjivati ova odluka Vlade je do kraja septembra ove godine;
  • Normirani troškovi iznose 43 odsto za period do kraja septembra ove godine;
  • Dug će svima biti podeljen na 120 jednakih rata koje mogu isplatiti u sledećih 10 godina;
  • Sve uplate za PIO ulaze u penzionu masu (za prelazni period);
  • Sva rešenje koja nisu konačna se odbacuju i izrađuju se nova po novoj računici;
  • Prilikom obračuna valute, primenjivaće se kursevi po datumu doznake;
  • Obračun poreskih obaveza se vrši kvartalno u toku godine;
  • PU neće odbacivati eventualne žalbe frilensera na poreska rešenja do dostavljanja svih dokaza kojima se potvrđuju sve tvrdnje iz žalbi i njihove osnovanosti.

Ostvarena je saradnja sa direktorkom Poreske uprave, tako da će prema bilo kakvim nepravilnostima, frilenseri preko UFPS, moći da se obrate direktno njoj te će konkretna nepravilnost biti ispravljena u najkraćem roku.

UFPS se zalagalo za otpis svih obaveza od 2015. Tako nešto nije prihvaćeno od strane Vlade Srbije, ali je UFPS maksimalno uticalo da se iznosi unazad smanje, ukoliko već ne mogu biti prihvaćeni. U skladu s tim, Vlada Republike Srbije je izašla u susret zahtevima UFPS i pored kamata, otpisala 100 odsto obaveza za sve frilensere koji su primali do oko 57.000 RSD mesečno. Time je postignut jedan od najvećih uspeha, kojima je zaštićen najveći broj frilensera.

UFPS smatra ovo velikim uspehom, jer je profesionalnost i disciplina našeg pregovaračkog tima, dovela do zaštite najbrojnijih zarada (prema anketi UFPS), ali i do olakšanog plaćanja obaveza unazad.

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije, 1.4.2021.

Ostavite odgovor