CulturEU – novi vodič za finansiranje kreativnog sektora Evrope

Kulturni i kreativni sektori su teško pogođeni širokim ograničenjima, postavljenim tokom pandemije COVID-19. Od početka pandemije, Evropska Komisija je preduzela brojne mere za rešavanje posledica krize izazvane korona virusom na…

Kreativna Evropa 2021-2027: raspisani prvi konkursi

Evropski program Kreativna Evropa objavio je tri konkursa u okviru potprograma Kultura – za evropske projekte saradnje, projekte evropskih mreža i projekte panevropskih kulturnih entiteta. Evropski projekti saradnje Konkurs Evropski projekti saradnje podržava projekte…

Smanjenje budžeta za kulturu širom Evrope

Velika smanjenja budžeta za kulturu pogađaju u poslednje vreme brojne evropske zemlje. Evropa je uvek bila posmatrana kao plodno tlo za kulturu gde vlade subvencionišu kulturne aktivnosti i postavljaju ih…

Kreativna Evropa 2014: šta donosi kreativnom preduzetništvu

Krajem novembra (23.11) 2011, Evropska komisija predstavila je novi program pod imenom Kreativna Evropa (2014-2020). Programu je namenjen budžet od 1,8 milijardi eura za sedmogodišnji period, a pored toga ukidaju…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.