5 min 3 godine

U toku je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj za 2021. godinu. Takmičenje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Za realizaciju su zaduženi Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Privredna komora Srbije i Radio televizija Srbije.

Pravo učešća na Najboljoj tehničkoj inovaciji (NTI) imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 (tri) člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica. Članovi tima imenuju predstavnika, koji je ovlašćen za komunikaciju sa Organizacionim timom NTI tokom takmičarskog ciklusa.

Mogu se prijaviti samo realizovane inovacije

Kategorija REALIZOVANE INOVACIJE predviđena je za timove koji ispunjavaju minimum jedan od navedenih kriterijuma:
– imaju gotov prototip spreman za tržište;
– ostvarili su minimum jednu prodaju svog proizvoda/ usluge/ procesa/ tehnologije i sl.;
– imaju izgrađeno postrojenje za proizvodnju;
– imaju ili su imali odobren inovacioni projekat kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
– imaju nameru da sa svojom inovacijom izađu na tržište u skorijoj budućnosti.

Inovacija mora biti zasnovana na istraživanju i razvoju i ta originalnost mora biti tržišno primenljiva. Od takmičara se očekuje da njihova inovacija bude potpuno nov ili značajno izmenjen postojeći proizvod/usluga/proces/softver.

Kako se prijaviti

Timovi prijavljuju učešće popunjavanjem elektronskog formulara koji se nalazi na sajtu Inovacija.org.

Prijavljivanje za učešće na Takmičenju podrazumeva popunjavanje elektronskog obrasca, koji sadrži:
– Podatke o timu (naziv, grad, država). Naziv tima ne može sadržati lično ime i/ili prezime, naziv preduzeća ili institucije i ne može biti duži od 20 karaktera. Naša sugestija bi bila da naziv tima bude zvučan, povezan sa inovacijom i sl. kako biste kroz naziv tima stvarali prepoznatljivost. Pre dostavljanja poslovnog modela, Tim može promeniti svoje početno ime u skladu sa soptvenim napretkom ili dobijanjem novih informacija tokom takmičenja. Rok za dostavljanje izmenjenih imena timova odrediće Organizacioni tim.

– Podatke o članovima tima. Registraciju učesnika podrazumeva upisivanje podataka za vođu tima, kao i za preostale članove tima. Za vođu tima unose se: ime i prezime, imejl, kontakt telefon, adresa i broj lične karte. Za sve ostale članove tima unose se samo ime, prezime i broj lične karte. Organizacioni tim NTI ima pravo da telefonom proveri prijavljene članove tima.
– Sažeti opis invencije. U njemu NIJE DOZVOLjENO spominjati lična imena, nazive institucija, adrese vebsajta i imejl adrese i sl.
– Oblast inovacije
– Link ka video prilogu o inovaciji, u trajanju do 1 minuta.

Prijavljeni timovi mogu podneti maksimalno 2 (dve) prijave za učešće na Takmičenju. Ukoliko obe prijave prođu prvi krug recenzije, tim je u obavezi da odabere jednu inovaciju i sa njom nastavi dalji tok Takmičenja.

Nepotpune ili neblagovremene prijave, kao i prijave koje su poslate poštom ili na bilo koji drugi način, a koji nije predviđen Pravilima, neće biti uzete u razmatranje od strane Organizacionog tima NTI. Organicioni tim NTI dužan je da obavesti timove da li su podnete prijave potpune.

Nakon uspešno obavljene prijave svaki takmičarski tim dobija obaveštenje (potvrdu) o uspešnoj registraciji na i-mejl koji je tim prijavio pri registraciji učesnika. U slučaju neprimanja i-mejla u razumnom roku, tim bi trebalo da kontaktira Organizacioni tim NTI na office@inovacija.org.

Nagrade

Početni nagradni fond iznosi 5.000.000,00 dinara i deli se na osnovni i specijalni nagradni fond.
Osnovni nagradni fond se deli od 1. do 12. mesta. Specijalne nagrade se dele po jednom od mogućih dodatnih kriterijuma iz budžetskih sredstava.

Više informacija o konkursu i pravilima na sajtu NTI.

Izvor: Inovacija.org

Pročitaj i ovo:  U Hrvatskoj i Sloveniji pokrenuli investicionu platformu za naučna istraživanja

Ostavite odgovor