Ekonomija deljenja: biblioteka alata

4 min 7 godina

Prema predviđanjima Svetskog ekonomskog foruma, oko 2030. godine preovladavaće ekonomija deljenja odnosno iznajmljivanje pre posedovanja. Ova nova forma ekonomije zove se, pored raznih drugih sintagmi generisanih iz ekonomije deljenja, još i ekonomija iznajmljivanja ili Rental economy. Šta je suština ovog novog načina korišćenja stvari ili zapravo neposedovanja […]

Ekonomija deljenja