Kič kao istina i laž sveta

5 min 3 godine

Teoretičari umetnosti i antropolozi podeljeni su u stavu šta je kič. Dok prvi samo posmatraju umetnost i umetnička ostvarenja i traže lažne forme i suštine u umetničkom delu, antropolozi gledaju na kič kao fenomen čovekovog sveta. Oni u kiču vide način života i postojanja kako […]

Kolumne