Zelena ekonomija: porast broja gazdinstava sa organskom proizvodnjom

Promena nakon pandemije: traženija organska hrana Organska hrana sadrži više antioksidanasa, koji jačaju imunitet. Organske farme u porastu i povećanju tržišta. Globalno se organska proizvodnja hrane organizuje na 70 miliona…

Zagorka Golubović: Upali smo u zamke potrošačkog društva i odustali od svake emancipacije

U okviru projekta „Politika i svakodnevni život“ sociološkinja Zagorka Golubović (1930-2019) sa grupom saradnika pokrenula je niz istraživanja koja su imala za cilj da utvrde šta se u srpskom društvu…

30 godina nakon Jugoslavije: sve republike završile u klasnim nejednakostima

U okviru projekta Jugoslavija, 30 godina kasnije: Dobitnici i gubitnici tranzicije Bečki institut za međunarodne ekonomske studije izašao je sa analizom socijalnih nejednakosti. Tranzicija iz socijalizma u kapitalizam u bivšim…

JEDNO OD NAJVAŽNIJIH FILOZOFSKIH DELA 20. STOLEĆA: ‘Kapitalizam i shizofrenija’ 

Antiedip (1972.) tvori prvi dio monumentalnog djela dvaju francuskih autora Gillesa Deleuzea i Félixa Guattarija ‘Kapitalizam i shizofrenija’, i može se opisati kao dubinska kritika psihoanalize, radikalna rehabilitacija cjelovite žudnje…

Zašto je Marks sišao s uma

„Rad je proizvodan, ako proizvodi svoju suprotnost – kapital.“                                                                        Karl Marks, 1857.   Lenjin nije bio u pravu. Poslednji stadijum kapitalizma je individualizam, ne imperijalizam. Marks je bio u pravu.…

Svetski ekonomisti govore u prilog teoriji kapitala Karla Marksa

Krajem novembra 2011. godine uticajni američki ekonomista Nurijel Rubini (Roubini, Nouriel) dao je intervju za Wall Street Journal u kome je potvrdio tezu čuvenog nemačkog filozofa Karla Marksa (Marx, Karl)…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.