Kreirana platforma Srbija Stvara

Savet za kreativne industrije koji je osnovala Kancelarija Predsednice Vlade Srbije, pokrenuo je platformu za jačanje i promociju kreativnog sektora Srbije pod nazivom Srbija Stvara. Po rečima pokretača, Srbija Stvara je „nov način predstavljanja Srbije koji afirmiše vrednosti savremene Srbije – kreativnost, inovativnost i originalnost. Ovaj novi koncept ima za cilj da prepozna, afirmiše i istakne umetničko i svako kreativno stvaralaštvo i uspeh u oblastima obuhvaćenim ekonomijom zasnovanom na znanju.“ Platforma promoviše najviše…

 164 

Ceo tekst

Bilans kreativnog sektora Srbije: budućnost je uslovno kreativna

U Beogradu je 13. marta o.g. održana vladina konferencija Kreativna Srbija: Budućnost je kreativna, gde je i predstavljen izveštaj, kako je rečeno, Svetske banke o stanju i perspektivama razvoja kreativnog sektora kod nas. U navodnom izveštaju Svetske banke izneti su veoma optimistični podaci u pogledu dinamičnog razvoja kreativne privrede, odnosno uslužnog sektora. Iako izvori podataka nisu poznati, možemo sa sigurnošću da istaknemo tri ključna pogrešna polaza tog istraživanja i nekoliko…

 2,137 

Ceo tekst