Korišćenje interneta u Srbiji

3 min 8 godina

Društvene mreže su, poslednjih godina, jedan od najbrže rastućih sektora na internetu a njihova ekspanzija je doprinela i povećanju udela interneta u komunikaciji i oglašavanju u Srbiji. Internet oglašavanje u Evropi je u 2013. godini vredelo 24,3 milijarde eura a u Srbiji 14,3 miliona eura. […]

ICT Srbija