2 min 11 godina

Sa 95. mesta koje je držala prošle godine, ove godine Srbija se našla na 101. mestu u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za period 2013-2014, po čemu je na samom začelju zemalja Jugostične Evrope. Što se tiče zemalja u regionu, Crna Gora je na 67, Makedonija 73, Hrvatska 75, Bosna i Hercegovina 87, a Albanija je zauzela Srbijino mesto i 95. je na listi. Lista je zasnovana na indeksu globalne konkurentnosti (GCI) za 148 država, koji je razvijen na Univerzitetu Kolumbija u SAD za Svetski ekonomski forum i uveden 2004. Indeks meri ponderisane vrednosti kroz 12 stubova konkurentnosti ključnih za poslovanje iz sledećih ključnih oblasti za produktivnost: infrastruktura, makroekonomska stabilnost, zdravstvo i osnovno obrazovanje, tržište rada, stepen tehnološkog razvoja i veličina tržišta. Rangiranje se zasniva na vrednovanju javno dostupnih statistika i rezultatima anketa za istraživanje javnog mnjenja koje svake godine sprovodi Svetski ekonomski forum zajedno sa mrežom partnerskih institucija, a u kojima učestvuju predstavnici poslovnog sektora i ključne zainteresovane strane.

Tehnološka osposobljenost napreduje

Manji napredak je zabeležen u pogledu tehnološke osposobljenosti (0,47), razvijenosti infrastrukture (0,12), razvoja tržišta (0.03), razvoja institucija (0.01) i efikasnosti tržišta dobara (0,08), sofisticiranosti u poslovanju (0,03), dok je najveći pad u makroekonomskom okruženju (-0,27) i tehnološkoj osposobljenosti (-0,47). Makroekonomski stub konkurenosti pokazuje uticaj budžetskog deficita, inflacije, BDP i zaduženost države u odnosu na bruto društveni proizvod. Ipak, uprkos malom rastu na prvoj i drugoj decimali u nekim stubovima, generalno uzevši, ocene koje ima Srbija su vrlo niske, a naročito zabrinjava višegodišnje stajanje i pad i sa tako niskih ocena.

Pročitajte Izveštaj o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma (2013-2014).

A. Đ.

Pročitaj i ovo:  Kreativnost i konkurentnost

Ostavite odgovor