3 min 8 godina

Partneri projekta European Creative Hubs Network najavljuju prvi Forum o radu kreativnih habova. Konferencija koju organizuje Nova Iskra, vodeći hab u našem regionu i jedan od partnera u projektu, biće održan od 22. do 24. septembra u Jugoslovenskoj Kinoteci u Beogradu. Ovaj događaj će okupiti više od 100 menadžera i predstavnika evropskih habova, kreativne i preduzetničke zajednice iz više od 20 zemalja, kao i relevantne organizacije i institucije iz Srbije i Jugoistočne Evrope.

Konkurs za besplatno učešće je otvoren do 20. jula, namenjen svim zainteresovanim menadžerima i predstavnicima habova iz cele Evrope, a posebno onima koji dolaze iz našeg regiona i koji tokom trajanja konferencije mogu uspostaviti brojne kontakte sa evropskim kolegama i budućim partnerima.

Kreativni habovi su postali novi model rasta kreativnih biznisa, i dragoceni mehanizmi promene koji doprinose razvoju kreativnog sektora. Oni su raznovrsni u svojoj strukturi, sektorima i servisima, često kvalifikovani kao pokretači rasta, kompetitivnosti i inovacije u kreativnim industrijama. To mogu biti kolektivi i zadruge, istraživačke laboratorije i inkubatori koji mogu biti fiksno locirani, mobilni ili na webu. Pored podsticanja saradnje, generisanja distinktivne kulturne prakse i omogućavanja prekopotrebnih prostora za kulturne događaje i produkciju, oni takođe daju dodatnu vrednost strategijama urbane regeneracije, turizmu, stranim ulaganjima i obrazovanju.

The European Creative Hubs Network (ECHN) je projekat sufinansiran od strane Evropske komisije, na čelu sa British Councilom i partnerima konzorcijuma Evropskih kreativnih habova – Bios iz Grčke, Addict iz Portugala, Betahaus iz Nemačke, Nova Iskra iz Srbije, Creative Edinburgh iz Velike Britanije, Factoria Cultural iz Španije, i European Business Network (EBN). Kroz ovaj projekat, menadžeri kreativnih habova Evrope će moći da se povežu sa kolegama i da dobiju pristup širokoj zajednici habova, da posete mnoge kreativne habove širom Evrope, razmene najbolje prakse i ojačaju svoje sposobnosti, kao i da uče o uspešnim i održivim modelima poslovanja.

Pročitaj i ovo:  Kreativni zastoj

Kroz svoju temu – HOW WORK WORKS – forum će istražiti fluidnu paradigmu “rada”, posebno posmatranu kroz prizmu kreativnih habova. Forum će mapirati različite eko-sisteme habova i da prikaže raznolikost, diverzitet i značaj evropskih habova, imajući u vidu da ove organizacije imaju ključnu ulogu u pružanju podrške mladim preduzetnicima i kreativcima širom kontinenta, kao i van granica Evrope.

Radne sesije konferencije će biti propraćene sa više neformalnih formata umrežavanja, besplatnim konsultacijama sa lokalnim i internacionalnim ekspertima, posetama kulturnim prostorima i habovima, kao i opcionim ekskurzijama i drugim posebnim programima.

Izvor: Novaiskra.com

Ostavite odgovor