3 min 9 godina

John Hartley – Key Concepts in Creative Industries, Sage Publication, London 2012. (koautori su: Jason Potts, Stuart Cunnigham, Terry Flew, Michael Keane, John Banks)

Knjiga Ključni koncepti u kreativnim industrijama predstavlja konceptualnu mapu na istraživačkom putu kroz kreativne industrije. Govorimo o mapi koja je namenjena studentima, ali i istraživačima fenomena, pre svega iz ugla humanističkih i društvenih nauka. Polazeći od činjenice da su koncepti u kreativnim industrijama transdisciplinarni, jer obuhvataju ekonomske, političke, kulturne, umetničke i tehnološke diskurse, time su ujedno i polje interesovanja humanističkih nauka, nauke o umetnosti i umetničkim veštinama, studija tehnologije i društvenih nauka. Ovaj dijalog različitih posmatrača ne samo da nije moguće razdvojiti, već je potrebno da bude prikupljen i objedinjen kako bi omogućio da se jedna brza i dinamička oblast društvenog života i privrede bolje razume i objasni onima koji bi trebalo da donose mere za njen dalji razvoj. Zato Hartli, i kolege mu, knjigu izlažu ne u formi definicija, već pre kao istoriju ideja, i to veoma raznorodnih ideja.

Knjiga je, dakle, postavljena kao objašnjenje suštinskih pristupa problematici kreativnih industrija, teoriji i praksi kroz sledeće pojmove:

Knjiga Key Concepts in Creative IndustriesEstetika, Umetnost / Agent, Agencija  / Pažnja / Publika / Klaster / Ko-kreacija / Konkurencija / Kompleksni sistemi / Potrošač/ Susretanje kultura – Convergence / Kreativne veštine / Kreativni gradovi / Kreativne klase / Kreativna destrukcija / Kreativna ekonomija / Kreativne industrije / Kreativan rad / Kreativnost / Kulturna politika / Istorija koncepata kulture / Industrije kulture – Kulturne industrije / Dizajn / Digitalna pismenost / Zabava / Preduzetništvo / Evolucija / Ekspert / Globalizacija / Ekonomija informacija / Inovacija / Institucija / Intelektualna svojina / Internacionalizacija kreativnih industrija / Rast znanja / Tržišta / Mediji / Mreže / Snaga / Produktivnost / Javna kultura / Predstavljanje / Tehnologija.

Džon Hartli (1948) je australijski profesor britanskog porekla, predavač je nauke o kulturi na Curtin univerzitetu u Zapadnoj Australiji, kao i na univerzitetu u Kardifu, gde predaje medije i studije kulture.

Pročitaj i ovo:  Mitovi o kreativnoj ekonomiji: 4 stuba čardaka na klaudu

Ostavite odgovor