CulturEU – novi vodič za finansiranje kreativnog sektora Evrope

2 min 2 godine

Kulturni i kreativni sektori su teško pogođeni širokim ograničenjima, postavljenim tokom pandemije COVID-19. Od početka pandemije, Evropska Komisija je preduzela brojne mere za rešavanje posledica krize izazvane korona virusom na kreativne i kulturne sektore , dopunjavajući i podržavajući akcije država članica: finansijsku podršku, saradnju na […]

Kreativnost