Jordi Pascual – Agenda 21 za kulturu: kultura je resurs gradova

 

Lokalne zajednice su te koje treba državnoj upravi da govore šta da rade, jer samo one poznaju svoje kapacitete i resurse. Sa stanovišta Agende 21 za kulturu, danas je kultura ključni resurs za razvoj.

Agenda 21 za kulturu i perspektive urbanog razvoja Srbije

Stalna konferencija gradova i opština – SKGO i Centar za istraživanje kreativne ekonomije, u koordinaciji sa Radnom grupom za kreativne industrije Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije pozivaju vas na predavanje Jordi…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.