Primanje je davanje ili kako je broj članova tima beskonačan

Iako sam u kompaniji u kojoj radim već više od dvanaest godina, za mnoge stvari koje su obeležje naše kulture za koje me ljudi pitaju otkada su, ja odgovaram: Oduvek! Davanje fidbeka jedni drugima, razvoj mlađih kroz delegiranje ozbiljnih stvari, spontano preuzimanje obaveza jednih od drugih, poverenje koje smo stekli i pre nego što je neko postao član našeg tima – čini mi se da su oduvek deo nas. Da bismo primili,…

 3,453 

Ceo tekst